Ga verder naar de inhoud

Ondernemings- en beheersplannen

Realiseer doelen dankzij gedetailleerde plannen. Focus op de korte termijn met duidelijke en haalbare acties.

Wat zijn ondernemings- en beheersplannen?  

Onder ‘ondernemings- en beheersplannen’ verstaan we de documenten die jullie doelen, strategieën, plannen en acties voor een bepaalde periode gedetailleerd uiteenzetten.

Een ondernemingsplan is gericht op het behalen van de algemene organisatiedoelen, terwijl een beheersplan zich richt op specifieke aspecten van bedrijfsvoering, zoals financiën, human resources, marketing, enz.

Het verschil met strategisch management is dat dit gaat over plannen voor de korte termijn.

Wat kan je verwachten?

  • Stra­te­gi­sche doel­stel­lin­gen en pri­o­ri­tei­ten op korte termijn

  • Concretere uitwerking op de korte termijn van de stra­te­gi­sche plannen van de lange termijn

  • Rap­por­te­ring en evaluatie van voortgang ten opzichte van de plannen