Ga verder naar de inhoud

Wat is klantbeleving?

Onder ‘Klantbeleving’ verstaan we vooral het in kaart brengen en optimaliseren van de ervaring die klanten hebben als ze op jullie een beroep doen. Dit kan gaan over hun huidige en/of gewenste beleving, de identificatie van pijn- en verbeterpunten en de begeleiding in het remediëren ervan.

Klanten kunnen via verschillende kanalen op partners en leveranciers een beroep doen. Een traject organisatieontwikkeling rond klantenbeleving kan dan ook gaan over jullie dienstverlening als geheel, of ze kan gericht zijn op specifieke kanalen, zoals: loketten, jullie website, applicaties e.d.

Het woord ‘klant’ interpreteren we hier ruim. Het omvat zowel klanten in de traditionele zin, als burgers, patiënten, interne klanten … al naargelang het product of de dienst die onder de loep wordt genomen.

Wat kan je verwachten bij een traject rond klant­be­le­ving?

  • Persona’s

    Persona’s van interne of externe klanten, afnemers, gebruikers, patiënten…

  • Onderzoek naar klant­te­vre­den­heid, -noden en -behoeften

    Mystery shopping en klant­be­vra­gin­gen

  • Customer journey met client-centricity

    Klantreis of service blueprint van de dienst­ver­le­ning waarbij de klant centraal staat.