Ga verder naar de inhoud

Financieel management

Beheer je financiën van begroting en planning tot monitoring, boekhouding en evaluatie.

Wat valt onder financieel management?

Onder ‘financieel management’ verstaan we het kunnen formuleren van antwoorden op deze financiële vragen: wat zal er in de toekomst gebeuren (begroting en planning), wat gebeurt er op dit ogenblik (monitoring en boekhouding) en wat is er al effectief gebeurd (audit en evaluatie). Financieel management speelt een rol in het geven van verantwoordelijkheid en in het afleggen van verantwoording.

We kijken naar de manier waarop je organisatie voornoemde taken opneemt. Trajecten rond financieel management beslaan niet het dagelijkse beheer van die taken, maar wel het ontwerp en de introductie, de evaluatie en/of optimalisaties van het financieel management.

Onder financieel management verstaan we ook spending reviews: het beoordelen en evalueren van uitgaven om te bepalen waar bezuinigingen of besparingen mogelijk zijn.

Wat kan je verwachten?

  • Financiële planning, financiële projecties en budgetten, waaronder Meer­ja­ren­plan (MJP)

  • Op­ti­ma­li­se­ren financiële processen

  • Bur­ger­bud­get

  • Finance roadmap

  • Fiscale op­ti­ma­li­sa­ties

Samen bekijken hoe we jouw organisatie hoger kunnen doen springen?

Als je ons al bij voornaam kent is het makkelijk om ons te mailen via voornaam@poolstok.be. Onderaan op deze pagina vind je een overzicht van de accountmanagers en de regio waarbinnen ze actief zijn. 

Ken je ons (nog) niet? Stuur gerust een mail naar info@poolstok.be en we leren je graag kennen.