Ga verder naar de inhoud

Wat is een dienstverleningsmodel?

Onder ‘dienstverleningsmodel’ verstaan we een gestructureerde organisatie en beschrijving van diensten aan klanten of gebruikers. Het model beschrijft hoe de diensten worden geleverd, wie erbij betrokken is, welke processen worden gevolgd en wat de klanten kunnen verwachten. Het model is een overkoepelend kader dat de visie, strategie, processen en principes omvat die je organisatie kan hanteren om de kwaliteit van jullie dienstverlening te waarborgen. Evaluatie en innovatie maken dan dat jullie in staat zijn om te midden van maatschappelijke uitdagingen en evoluties zo veel mogelijk publieke waarde te creëren.

Een dienstverleningsmodel kan zowel voor interne als externe klanten en afnemers.

Wat kan je van een partner verwachten?

  • Service delivery model, dienst­ver­le­nings­con­cept, public service delivery model

  • Producten- en dien­sten­ca­ta­lo­gus

  • Evaluatie huidige dienst­ver­le­ning en –model, iden­ti­fi­ca­tie pijnpunten en ver­be­ter­voor­stel­len

  • Ver­be­ter­voor­stel­len ef­fec­ti­vi­teit en efficiëntie publieke waar­den­cre­a­tie (meer met minder)

Samen bekijken hoe we jouw organisatie hoger kunnen doen springen?

Als je ons al bij voornaam kent is het makkelijk om ons te mailen via voornaam@poolstok.be. Onderaan op deze pagina vind je een overzicht van de accountmanagers en de regio waarbinnen ze actief zijn. 

Ken je ons (nog) niet? Stuur gerust een mail naar info@poolstok.be en we leren je graag kennen.