Ga verder naar de inhoud

Datamanagement & analytics

Weet waarom en hoe data te verzamelen, verfijnen, classificeren, registreren, ontsluiten, gebruiken, beveiligen, archiveren en/of vernietigen.

Wat is databeheer?

Onder ‘datamanagement & analytics’ verstaan we het inzetten van digitale technologieën om het maximum te halen uit de strategische, organisatorische en technologische kansen die de digitale transformatie brengt, met als doel processen, diensten, producten en de algehele concurrentiepositie van je organisatie te verbeteren. Dat impliceert de integratie en optimalisatie van digitale middelen en processen in alle aspecten van je organisatie.

Wat kan je verwachten?

  • Data life cycle management (DLM), data management (DM)

  • Opstellen van metadata formats en procedures voor da­ta­ver­za­me­ling, -verwerking, archivering…

  • Evaluatie da­ta­kwa­li­teit, ge­ge­vens­be­heer ben­ch­mar­king en iden­ti­fi­ca­tie ver­be­ter­pun­ten

  • Data-ar­chi­tec­tuur (beleid, diagram), data in­te­gra­tie­plan

  • GDPR-beleid, data pri­va­cy­be­leid

  • Open data strategie / roadmap

Samen bekijken hoe we jouw organisatie hoger kunnen doen springen?

Als je ons al bij voornaam kent is het makkelijk om ons te mailen via voornaam@poolstok.be. Onderaan op deze pagina vind je een overzicht van de accountmanagers en de regio waarbinnen ze actief zijn. 

Ken je ons (nog) niet? Stuur gerust een mail naar info@poolstok.be en we leren je graag kennen.