Ga verder naar de inhoud

Crisismanagement

Navigeer snel en flexibel door de complexiteit van een crisissituatie.

Wat is Crisismanagement?

Onder ‘crisismanagement’ verstaan we het coördineren van acties, het communiceren met belanghebbenden en het bieden van psychologische en praktische ondersteuning aan medewerkers in de context van een crisissituatie waar schade dient te worden geëvalueerd, beheerst en hersteld.

Wat kan je verwachten?

  • Business con­ti­nu­ï­teits­plan­ning (BCP)

    Con­ti­nu­ï­teit van be­drijfs­voe­ring en dienst­ver­le­ning bewaken;

  • Nood­plan­ning

  • Iden­ti­fi­ce­ren oorzaak verstoring, evalueren van schade, ontwikkelen herstelplan en on­der­steu­nen in uitvoering

  • Sa­men­wer­king en sta­ke­hol­der­ma­na­ge­ment

Samen bekijken hoe we jouw organisatie hoger kunnen doen springen?

Als je ons al bij voornaam kent is het makkelijk om ons te mailen via voornaam@poolstok.be. Onderaan op deze pagina vind je een overzicht van de accountmanagers en de regio waarbinnen ze actief zijn. 

Ken je ons (nog) niet? Stuur gerust een mail naar info@poolstok.be en we leren je graag kennen.