Ga verder naar de inhoud

Corporate & interne communicatie

Laat je begeleiden bij de ontwikkeling van een degelijke communicatiestrategie. Dat maakt dat je kan vertrouwen op een goed uitgewerkte, duidelijke interne communicatie, wat een vereiste is voor de goede werking van je organisatie en een troef voor een goed retentiebeleid.    

Wat verstaan we onder corporate en interne communicatie ?

Onder ‘corporate & interne communicatie’ verstaan we het ontwikkelen, plannen en uitvoeren van een (corporate) strategie voor het optimaliseren van de interne communicatie op organisatieniveau, met inbegrip van het uitwerken van alle bijbehorende (communicatie)producten zoals: copywriting, lay-out, uitwerken/drukken van on- en offline dragers etc.

Kunnen ook hieronder vallen: het ontwikkelen, plannen en uitvoeren van ad hoc (corporate) campagnes met de focus op interne communicatie op organisatieniveau en/of op onderliggende niveaus; het begeleiden van jullie communicatie bij veranderingstrajecten, incl. het uitwerken van concrete toepassingen/producten.

Wat kan je verwachten?

  • Corporate strategie rond het op­ti­ma­li­se­ren van de interne com­mu­ni­ca­tie

  • Corporate campagnes met focus op interne com­mu­ni­ca­tie op or­ga­ni­sa­tie­ni­veau of on­der­lig­gen­de niveaus

  • Com­mu­ni­ca­tie bij ver­an­de­ringstra­jec­ten

Samen bekijken hoe we jouw organisatie hoger kunnen doen springen?

Als je ons al bij voornaam kent is het makkelijk om ons te mailen via voornaam@poolstok.be. Onderaan op deze pagina vind je een overzicht van de accountmanagers en de regio waarbinnen ze actief zijn. 

Ken je ons (nog) niet? Stuur gerust een mail naar info@poolstok.be en we leren je graag kennen.