Ga verder naar de inhoud

Project taxonomie: organisatieontwikkeling in kaart gebracht

In 2022 mochten we samen met onze partners 379 organisatieontwikkelingsopdrachten opstarten. Organisatieontwikkeling is echter een brede discipline met verschillende domeinen. Omdat geen enkele opdracht gelijk is en de probleemstelling vaak complex is, vinden we het belangrijk om iedere vraag goed te begrijpen.

2 min. leestijd
20 september 2023

Daarom werken we samen met EY aan een taxonomie waarbij we de verschillende domeinen van organisatieontwikkeling helder in kaart brengen. De daarbij horende begrippenlijst wordt een handvat voor onze accountmanagers om jullie vragen gericht te onderzoeken en te matchen met de best beschikbare expertise onder onze partners. Daarnaast versterken we met dit traject onze domeinkennis.

Om tot een optimale classificatie te komen baseert EY zich enerzijds op de wetenschappelijke vakliteratuur en anderzijds op praktijkdata- en inzichten. Deze bevindingen worden aangevuld met de waardevolle input die we van al onze organisatieontwikkelingspartners kregen tijdens de interviews eerder dit jaar.

Onze taxonomie voor organisatieontwikkeling komt in zijn finale plooi. Er is momenteel een pilootversie beschikbaar van de taxonomie, samen met een uitgebreide begrippenlijst. Deze versie wordt in de loop van de maand mei uitgetest door ons A-team op alle lopende en verleden opdrachten binnen organisatieontwikkeling. Na deze grondige validatie delen we graag dit najaar het eindresultaat met jullie.