Ga verder naar de inhoud

Groter, sterker, beter? Samen voor meer gewicht in de schaal. 

Diverse overheden in dialoog rond schaalvergroting in de regio


Poolstok community - 20 juni 2023

Het bestuurlijk landschap is al langer in beweging. We zien verschillende besturen en organisaties stappen zetten naar intensere samenwerkingen. Denk maar aan de vrijwillige fusietrajecten tussen lokale besturen en de schaalvergroting bij eerstelijnszones, woonmaatschappijen, hulpverleningszones, ...

Daarnaast keurde de Vlaamse regering het decreet over de regiovorming goed. Via dit decreet wordt Vlaanderen in 15 referentieregio's onderverdeeld. Het is de bedoeling dat lokale besturen en andere overheidsorganisaties voortaan samenwerkingen opzetten binnen de eigen referentieregio. Dit om het kluwen van structuren, overlegplatformen en samenwerkingsverbanden te ontwarren.

Ben je benieuwd naar de ervaringen van andere overheden rond deze thema's? Hoe kijken zij naar de voordelen en uitdagingen van een versterkte samenwerking? Welke veranderingen brengt een schaalvergrotingsverhaal met zich mee? Hoe breng je de diversiteit van organisaties op één lijn? En welke impact heeft het regiodecreet op samenwerking en schaalvergroting?

Je hoort het in onze Poolstok webinar rond schaalvergroting, regiovorming en samenwerking. Onze partners Deloitte, EY en Ginkgo vertellen samen met de betrokken organisaties over hun traject. Daarna volgt een boeiend panelgesprek onder de deskundige begeleiding van Prof. Dr. De Ceuninck (hoofddocent Universiteit Gent - Centrum voor Lokale Politiek en burgemeester van Maldegem).


2 min. leestijd
20 juni 2023