Ga verder naar de inhoud

Afscheid van een verplicht outplacementaanbod bij medische overmacht. Wat komt er in de plaats?

2 min. leestijd
18 april 2024

Sinds 1 april 2024 ben je als werkgever niet meer verplicht om een outplacementtraject aan te bieden na het beëindigen van een arbeidsovereenkomst door medische overmacht. Je bent wél verplicht om het RIZIV binnen de 45 dagen na de beëindigingsdatum op de hoogte te stellen. Dat kan je elektronisch doen via deze link (doelpubliek: onderneming) of per e-mail via dit aanvraagformulier. Als werkgever mag je hiervoor ook een mandataris aanstellen (bv. een HR-medewerker of het sociaal secretariaat) die de melding voor jou maakt. Na de kennisgeving word je door het RIZIV uitgenodigd om de verplichte bijdrage van 1800 euro te betalen aan het 'Terug Naar Werk'-fonds. Ook de betaling moet binnen de termijn van 45 dagen na beëindiging van de arbeidsovereenkomst gebeuren.

Wat is het TNW, of het 'Terug Naar Werk'-fonds?

Het TNW-fonds is een financieringssysteem voor het inkopen van gespecialiseerde dienstverlening op maat voor wie arbeidsongeschikt is. Dat kan gaan over matching, loopbaanbegeleiding op maat of gespecialiseerde coaching. Elke werknemer van wie de arbeidsovereenkomst beëindigd is door medische overmacht kan beroep doen op dit fonds om stappen te zetten naar ander werk. De werknemer krijgt vervolgens een voucher die hij/zij kan gebruiken bij een erkende dienstverlener. De voucher is 6 maanden geldig.

Sancties bij het niet informeren van het RIZIV of het niet betalen van de bijdrage

Heb je als werkgever geen melding gemaakt van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst en/of heb je de bijdrage niet betaald? Dan loop je het risico op een geldboete. Ofwel een administratieve boete van 200 tot 2000 euro. Ofwel een strafrechtelijke sanctie van 400 tot 4000 euro. Werd er een inbreuk vastgesteld voor meerdere medewerkers? Dan betaal je een geldboete per medewerker.

Concreet, wat verandert er?

Voor jou als werkgever verandert er weinig. Je betaalt nog steeds 1800 euro. Ditmaal niet aan een specifiek outplacementkantoor maar aan het TNW-fonds. De werknemer is vervolgens zelf verantwoordelijk voor de aanvraag van de voucher bij het RIZIV en de begeleiding bij een erkende dienstverlener.

Heb je nog vragen bij de procedure en voorwaarden bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens medische overmacht? De federale overheidsdienst geeft je extra uitleg.

Nog vragen over out­pla­ce­ment? Je bent hiervoor op de juiste plaats!

 • Verplichte out­pla­ce­ment­tra­jec­ten

  Bij het stopzetten van een ar­beids­over­een­komst (hetzij met ver­bre­kings­ver­goe­ding, hetzij met op­zeg­ter­mijn) ben je in sommige gevallen nog steeds wettelijk verplicht om een out­pla­ce­men­taan­bod te voorzien.

 • Vrijwillig aanbod

  Als werkgever kan je er ook voor kiezen vrijwillig een out­pla­ce­men­taan­bod te voorzien. 

 • Loop­baan­be­ge­lei­ding

  Wil je als werkgever je steentje bijdragen aan de per­soon­lij­ke ont­wik­ke­ling van je medewerker? Misschien wil je de motivatie en veerkracht van je team verhogen? Of is je organisatie recent gegroeid of geëvolueerd?

  Ook dan is het belangrijk dat medewerkers betrokken blijven. Onze private partner helpt via een per­soon­lij­ke aanpak met het vinden van groei­mo­ge­lijk­he­den bij je medewerkers. Of dat nu is door het verbeteren van vaar­dig­he­den in hun huidige rol of door een carrièrepad uit te tekenen naar een andere functie binnen de organisatie. Via loop­baan­be­ge­lei­ding geef je medewerkers de mo­ge­lijk­heid om hun talenten, kwaliteiten en toe­kom­st­i­dee­ën af te toetsen en om bewust een loop­baan­plan uit te denken.

Samen bekijken hoe we jouw organisatie hoger kunnen doen springen?

Als je ons al bij voornaam kent is het makkelijk om ons te mailen via voornaam@poolstok.be. Onderaan op deze pagina vind je een overzicht van de accountmanagers en de regio waarbinnen ze actief zijn. 

Ken je ons (nog) niet? Stuur gerust een mail naar info@poolstok.be en we leren je graag kennen.