Learning & Development

Levenslang leren en persoonlijke ontwikkeling staan centraal in elke organisatie die futureproof wil zijn. Digitalisering, transformaties allerhande, duurzame inzetbaarheid, loopbaanontwikkeling, leiderschapstrajecten, teammanagement, motivatie en betrokkenheid … het zijn evenveel thema’s waar learning & ontwikkeling een essentiële bijdrage aan kan leveren.

Werknemers willen zich ook graag ten volle kunnen ontplooien en verwachten dat de organisatie waarvoor ze zich engageren hen ondersteunt en begeleidt in hun ontwikkeling.

Als organisatie volstaat het vaak niet meer om een traditionele training aan te bieden. In de constant veranderende maatschappij dienen zij leertrajecten aan te bieden die werknemers de nodige ontplooiingskansen biedt. Het ontwikkelen van vaardigheden en uitdiepen van hun competenties staat hierin centraal.

Hierbij wil Poolstok graag helpen. We hebben een aanbod voor:

  • Het ontwikkelen van een Learning- & Development-beleid eventueel gecombineerd met Learning Management System, e-learning en social learning. Hieronder verstaan we alle activiteiten die verband houden met het ontwikkelen van een strategisch Learning- & Development-beleid en de implementatie van dit beleid in een organisatie.
  • Opleidingen in het kader van zorg & gezondheid gericht op specifieke beroepsgroepen binnen de sector: (hoofd)verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, zorgkundigen, logistiek personeel, paramedici …
  • Opleidingen en trainingen die inzetten op het ontwikkelen van talenten en competenties, gaande van leiderschapsontwikkeling tot timemanagement en van assertiviteit tot conflicthantering.