wetgeving overheidsopdrachten

Openbare organisaties moeten de wetgeving op de overheidsopdrachten toepassen om te kunnen samenwerken met een private dienstverlener. Als vennoot van Poolstok hoef je daar geen extra tijd aan te besteden: Poolstok sluit, rekening houdend met de wetgeving overheidsopdrachten, raamcontracten af met gespecialiseerde P&O-kantoren. Als klant kan je snel en eenvoudig afnemen van deze raamcontracten. Voor elke specifieke opdracht kunnen we een dienstverlener aanduiden.

 

Dat je als vennoot van onze diensten gebruik kan maken zonder een aanbesteding uit te schrijven, is gebaseerd op twee rechtsgronden.

1. Het reglementaire karakter van de verhouding tussen Poolstok en haar vennoten. De relatie tussen Poolstok en haar vennoten wordt geregeld door een beheersreglement (pdf). Er wordt dus geen contract afgesloten.

2. De quasi in-houseverhouding tussen Poolstok en haar vennoten. Er is een quasi in-houseverhouding wanneer aan twee criteria is voldaan:

  • toezichtcriterium

De vennoten van Poolstok moeten een toezicht kunnen uitoefenen op Poolstok zoals op hun eigen diensten. Ze moeten een beslissende invloed hebben op de strategische doelstellingen en de belangrijke beslissingen van Poolstok. Daarom moeten de vennoten van Poolstok beperkt worden tot publiekrechtelijke rechtspersonen of minstens tot die rechtspersonen waarop de overheid een determinerende invloed uitoefent.

  • merendeelcriterium

Poolstok moet het merendeel van haar activiteiten voor haar vennoten uitvoeren.

 

Je bent als vennoot niet verplicht om een beroep te doen op onze diensten. Je kan ook nog steeds zelf de markt verkennen en andere dienstverleners inschakelen.