wat met buitenlandse diploma's?

Behaalde jij je diploma in het buitenland? Hou er dan rekening mee dat buitenlandse diploma’s niet altijd automatisch gelijkgesteld worden met Belgische diploma’s.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen twee verschillende vormen van gelijkwaardigheid:

  • niveaugelijkwaardigheid: geeft je toegang tot een bepaald niveau (bachelor, master, doctor);
  • specifieke gelijkwaardigheid: geeft toegang tot een bepaalde richting/functie.

Een gelijkwaardigheidserkenning moet je aanvragen via NARIC. Begin op tijd met je aanvraag, want de procedure kan tot 3 maanden in beslag nemen. Meer informatie over de gelijkwaardigheidserkenning van buitenlandse diploma’s vind je via de website van NARIC.

 

heb je een Nederlands hoger onderwijsdiploma?

De Nederlandse graden van ‘bachelor’, ‘master’ en ‘doctor’ bevinden zich op hetzelfde niveau als de Vlaamse graden van ‘bachelor’, ‘master’ en ‘doctor’. Voor niveaugelijkwaardigheid moet je dus geen aanvraag meer indienen bij NARIC.

Als je echter een specifieke gelijkwaardigheid (vb. ‘master in de rechten’ of ‘master in de economie’) moet aantonen, moet je wel nog een volledige gelijkwaardigheid aanvragen.

 

behaalde je jouw diploma in een ander land?

Voor je met je diploma kan solliciteren voor een job bij een Vlaamse openbare organisatie, moet je altijd een gelijkstelling aanvragen bij NARIC.