verschillende arbeidsvormen

Bij de overheid kan je tewerkgesteld worden volgens verschillende contracttypes. In het vacaturebericht wordt aangegeven over welk contracttype het gaat. Wij zetten de mogelijkheden hier voor jou op een rij.

 

statutair of contractueel?

Als statutair personeelslid heb je geen individuele arbeidsovereenkomst met je werkgever, maar word je vast benoemd bij de organisatie waar je voor werkt.

Dit betekent dat je geen inspraak hebt in de arbeidsvoorwaarden, maar als statutair personeelslid geniet je wel van een aantal voordelen ten opzichte van je contractuele collega’s. Zo kan er bijvoorbeeld een verschil zijn in het verloningspakket, de loopbaanmogelijkheden en de pensioenvoorwaarden.

Net als in de privésector kan je ook aan de slag met een arbeidsovereenkomst van bepaalde of onbepaalde duur. Er wordt dan een contract afgesloten tussen jou en de werkgever volgens de arbeidswetgeving.

De selectieprocedures voor statutaire en contractuele personeelsleden worden vormgegeven volgens specifieke regels (de rechtspositieregeling) van elke organisatie.

 

mandaat

Als mandaathouder bekleed je een management- of een staffunctie. Je neemt een mandaat altijd op voor een bepaalde periode die hernieuwbaar is.

Als je mandaat na afloop van die bepaalde periode niet wordt hernieuwd, betekent dit dat je tewerkstelling in die functie wordt beëindigd.