overzicht vennoten

a. steden

b. gemeenten

c. OCMW's

d. provincies

e. intercommunales

f. autonome overheidsbedrijven

g. ziekenhuizen & zorgorganisaties

h. politiezones

i. brandweerzones

j. sociale huisvestingsmaatschappijen

k. onderwijsinstellingen

l. andere overheidsorganisaties