Op zoek naar tijdelijke versterking in uw organisatie? Interimmanagers, Expertprofielen of Uitzendarbeid?
Meld u aan bij Flexpunt!
Dit platform biedt u de mogelijkheid om snel en gebruiksvriendelijk de juiste kandidaat te vinden!

op zoek naar jouw vacatures en sollicitaties?

onze diensten

Dag na dag staan we klaar om de Vlaamse steden en gemeenten, OCMW’s, provincies, intercommunales, onderwijsinstellingen, zorginstellingen, politie- en hulpverleningszones en vele andere overheids- of social profitorganisaties te helpen bij al hun HR-vragen. Voor dit aanbod werken we samen met private kantoren. We hebben daarvoor uiteraard een marktraadpleging gedaan. Dat betekent dat jij – als vennoot van Poolstok - zelf geen aanbesteding meer hoeft te doen. Je kan dus snel en eenvoudig gebruikmaken van onze expertise in de overheidssector én van de knowhow die op de private markt aanwezig is.

evaluatie en performance management

Je wil dat je medewerkers goed werken en mee evolueren met jouw organisatie. Maar is dat niveau gepast voor henzelf én voor de noden van je organisatie? Weten ze aan de hand van concrete afspraken waar ze aan moeten werken? Behalen ze hun doelstellingen? En kunnen ze zelf inschatten of ze op de goede weg zijn?

coaching

Staan er grote veranderingen voor de deur? Wil je de onderlinge relaties in je team versterken? Of wil je bepaalde competenties bij je medewerkers beter ontwikkelen? We ondersteunen je bij het begeleiden van teams of individuen, zowel op het niveau van de medewerker als van de manager.

outplacement

Soms dwingt een reorganisatie je tot het ontslaan van werknemers of wil je om andere redenen een einde maken aan de samenwerking met een medewerker. Outplacement biedt je de mogelijkheid om die medewerker te begeleiden naar een nieuwe functie. Het eenheidsstatuut legt bovendien bepaalde verplichtingen op bij ontslag van contractuele medewerkers.

potentieelinschatting

Selectie-instrumenten schakel je in om te weten of een kandidaat wel of niet geschikt is voor een bepaalde functie. Maar soms heb je nood aan een genuanceerder beeld en wil je weten of je medewerker kan doorgroeien naar een andere functie en welke opleiding daarvoor nodig is.

functie- en salarisadvies

Goede functiebeschrijvingen en -classificaties scheppen klaarheid in de wirwar van taken en doelstellingen die je medewerkers moeten opnemen. Een degelijke classificatie van functies en een objectieve weging zijn een waardevolle aanzet voor een verloningsstrategie.

talentmanagement

Wat doe je met een dreigend tekort aan talent in je organisatie? Extern aanwerven kan een oplossing bieden, maar talent is schaars en het zoeken, opleiden en inwerken van nieuwe medewerkers is niet kosteloos. Soms ligt de oplossing dichterbij dan je denkt. Wie weet heb je de juiste mensen al in huis?

arbeidsmarktcommunicatie

Zijn jouw personeelsadvertenties wervend genoeg? Trek jij mogelijke sollicitanten onmiddellijk over de streep? Succesvol aanwerven en selecteren begint bij een sterke communicatie met potentiële kandidaten.

selectie

Als werkgever ben je op zoek naar medewerkers met de juiste competenties, motivatie en attitude om je organisatie te versterken. Maar ook de ambities en de eigenheid van je organisatie zijn belangrijk. Past deze persoon wel in je organisatie en in het team? Poolstok helpt je bij het vinden van de optimale match tussen kandidaat en vacature.

afwijken van de diplomavoorwaarden

In sommige gevallen kan je als overheidsorganisatie een vacature ook openstellen voor mensen die niet over het juiste diploma beschikken, maar die wel een bepaalde ervaring hebben. De diplomavoorwaarde wordt dan vervangen door een gerichte vraag naar ervaring. Die ervaring of kennis kan op het werk, thuis, door een hobby, in een schoolcontext,... verworven zijn.

testlicenties

Als werkgever wil graag weten of een persoon past bij je bedrijf en over de nodige capaciteiten beschikt. Hiervoor heb je nood aan het juiste psychologische testmateriaal. Poolstok kan je helpen bij het uitkiezen van waardevolle psychologische testings zodat je deze op een professionele, effectieve en efficiënte manier kan uitvoeren.

welzijn & preventie

Als medewerkers zich goed voelen in hun werksituatie heeft dat een positief effect op de hele organisatie. Wie werkt in een aangenaam arbeidsklimaat levert een betere dienstverlening.

flexpunt

Via Flexpunt maakt Poolstok flexibele arbeid mogelijk binnen de publieke en non-profit sector in Vlaanderen

wetenschappelijke consultancy en data-analyse

Poolstok staat voor evidence-based werken en ondersteunt dit met een nieuwe dienstverlening.

inclusief ondernemen

Als openbare of non-profit organisatie, vind je het ongetwijfeld ook een must om de diversiteit van de samenleving te weerspiegelen in je personeelsbestand en in te zetten op inclusief ondernemen. Deze maatschappelijke rol beperkt zich niet enkel tot instroom, maar manifesteert zich ook bij doorstroom, groei en ontwikkeling van de medewerkers en leidinggevenden. En hierop willen we bij Poolstok de focus leggen.

organisatieontwikkeling

Je budgetten slinken. Je moet meer doen met minder. En tegelijkertijd wil je je klanten nog beter bedienen. Een kwestie van efficiënter werken, zo lijkt het, maar de oplossingen liggen niet voor de hand. Poolstok ondersteunt je bij alles wat met organisatieoptimalisatie, analyse en verbetering van processen en veranderingsmanagement te maken heeft. Samen stellen we je organisatie op punt.

onze vennoten

Onze vennoten hebben één gemene deler. Het zijn Vlaamse openbare besturen. En het zijn vooral stuk voor stuk unieke organisaties voor wie wij onze dienstverlening flexibel aanpassen naargelang de noden en wensen van elk afzonderlijk bestuur.

Meer weten over een van onze vennoten? Klik hieronder door naar hun bedrijfspagina.

vennoot worden?

Elk Vlaams openbaar bestuur kan onze HR-expertise gebruiken. Voorwaarde is wel dat je als vennoot toetreedt tot de coöperatieve vennootschap. Dat gebeurt door eenmalig aandelen aan te kopen.

Je behoudt maximale autonomie en flexibiliteit. Je kiest vrij waar je ons al dan niet voor inschakelt. Je neemt ook zelf de beslissingen over de opdrachten die Poolstok voor jou uitvoert. Wij adviseren je en zorgen voor een uitstekende kwaliteit van dienstverlening, tegen de beste voorwaarden op de markt.

Het aantal aandelen dat je moet aankopen om vennoot te worden, wordt berekend op basis van het aantal personeelsleden. Per 10 personeelsleden koop je 3 aandelen. Grote besturen kunnen ook toetreden door 250 aandelen aan te kopen. Een aandeel heeft een waarde van 24,79 euro.

neem contact met ons op