Maak een jobalert

toezichter - deskundige technieken bij dienst Patrimonium

Provincie Oost-Vlaanderen

Functieomschrijving

Het provinciebestuur heeft een vierhonderdtal gebouwen, met zeer diverse bestemming, verspreid over ongeveer tachtig sites in Oost Vlaanderen. Dit zijn onderwijssites, in landelijke en stedelijke omgeving, historische en hedendaagse archeologische sites, administratieve sites, recreatiedomeinen, molensites, sportaccommodaties, golfterrein, campings, …

Deze gebouwen en terreinen dienen toekomstgericht, kwaliteitsvol en duurzaam onderhouden en beheerd, geëxploiteerd en ontwikkeld te worden, zodat gebruikers een aangenaam, toegankelijk en stimulerend kader wordt geboden, met aandacht voor een veilige en gezonde werkomgeving voor het personeel. Dit patrimonium dient daarom permanent gerenoveerd, vervangen, uitgebreid, gesaneerd of vervreemd te worden.

Voor het technisch ontwerp en onderhoud van de gebouwen en omgeving van het provinciaal patrimonium, zoeken we een toezichter - deskundige technieken, met sterke praktische capaciteiten om problemen aan te pakken.

Het is een functie bij de dienst Patrimonium binnen het Logistiek departement. De dienst werkt ondersteunend aan de beleidsdiensten en gebruikers en heeft momenteel, ongeveer 50 personeelsleden en drie complementaire cellen: een cel vastgoed, een cel technieken en een cel bouwkunde.

Voor het beheer van het provinciaal patrimonium worden deze ondersteund door een administratieve cel, die zorgt voor betalingen en administratieve afhandeling van technische dossiers, een tekenbureau en een jurist.

Binnen de cel technieken zal je instaan voor het technisch ontwerp, de realisatie en de nazorg van beperkte onderhouds- en investeringswerken aan het patrimonium van de provincie, op het gebied van technische installaties van gebouwen en duurzaam energiebeleid. Daarnaast beheer je diverse onderhoudscontracten. Hiervoor is samenwerking met collega's binnen de dienst, andere beleids- en ondersteunende diensten, externe ontwerpers en contractanten noodzakelijk.

Het vakgebied omvat onder meer alle technische gebouwinstallaties (elektriciteit, datacom, beveiliging, hvac, sanitair, riolering, zwembadtechniek, elektronische sturing, energieproductie en  besparing, waterbeheer) van kleine tot middelgrote gebouwen en omgeving.

Een goede beheersing van de bijhorende reglementering is nodig. Het is wenselijk affiniteit te hebben met bouwkunde, budgetbeheersing, overheidsopdrachten en administratieve dossierafhandeling.

De functiebeschrijving vind je in bijlage.

Profiel

Raadpleeg de deelneming- en aanstellingsvoorwaarden om deel te nemen via https://vacatures.oost-vlaanderen.be

Aanbod

Het betreft een contractuele functie in voltijds verband van onbepaalde duur.

Indien de laureaat die aangesteld wordt een intern statutair personeelslid is, dan gebeurt de aanstelling in de functie met behoud van statuut.

Je wordt aangeworven in de graad van deskundige (niveau B rang Bv) met de bijhorende salarisschaal (B1-B2-B3). Minimum aanvangssalaris: € 2 509,94 (bruto-maandsalaris bij voltijdse prestaties, aangepast aan de huidige index), reglementaire toeslagen (bv. vakantiegeld en eindejaarstoelage) niet inbegrepen.

Anciënniteit in de openbare sector telt onbeperkt mee. Anciënniteit in de privé-sector kan, voor zover ze relevant is voor de functie, voor 12 jaar meegeteld worden.

Na de indiensttreding geniet je een functionele loopbaan: je verkrijgt een hoger salaris op basis van gunstige evaluatie en anciënniteit.

De provincie biedt haar werknemers:

 • een maatschappelijk nuttige job binnen een moderne werkomgeving
 • maaltijdcheques van 8 EUR
 • gratis hospitalisatieverzekering
 • gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer of een fietsvergoeding
 • flexibele werktijden
 • mogelijkheid tot telewerken
 • een degelijke verlofregeling
 • kinderopvang in de paasvakantie en zomervakantie
 • vorming, training en opleiding
 • evenementen voor het personeel
 • korting in de provinciale domeinen, erfgoedcentra,…
Deze vacature loopt nog 24 dagen.
bachelor of gelijkwaardig
1 tot 2 jaar
B
andere
administratie
advies
infrastructuur en mobiliteit
logistiek en facility
projectmanagement
technisch
uitvoerend
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur
Voltijds
Oost-Vlaanderen
Provinciaal Administratief Centrum ZUID
Woodrow Wilsonplein 2
9000 Gent
België
BE