Maak een jobalert

Teammanager Advies- en Coördinatiecel Aftakkingen

De Watergroep

Functieomschrijving

Wat zijn jouw opdrachten? Wat staat je te doen?

Je stuurt de medewerkers van de Advies- en Coördinatiecel Aftakkingen (ACCA) aan, je managed de beide types adviesverlening, de (pré)planning en voorbereiding van de uit te voeren opdrachten voor drinkwateraftakkingen en je bewaakt de toepassing van de interne processen en de wettelijke reglementeringen.
Dit zijn jouw voornaamste opdrachten:

 • Je volgt de realisatie van de doelstellingen inzake drinkwateraftakkingen op en stuurt bij waar nodig;
 • Je adviseert de medewerkers van het team bij problemen en je zoekt (mee) naar concrete en correcte oplossingen;
 • Je bouwt interne controlepunten in en optimaliseert ze;
 • Je organiseert de opvolging van anomalieën en controles;
 • Je begeleidt de medewerkers bij de implementatie van nieuwe technieken en werkmethodes;
 • Je adviseert zelf klanten en je helpt de medewerkers bij moeilijke klantencontacten;
 • Je meldt problemen of verbeteringsmogelijkheden o.a. voor de (pré-)planningstool en je optimaliseert de planningstechnieken;
 • Je stelt aanpassingen van processen, procedures en werkwijzen voor naar aanleiding van nieuwe wetgeving en/of knelpunten en je implementeert ze;
 • Je neemt deel aan werkgroepen en je rapporteert over de stand van zaken en/of knelpunten;
 • Je deelt kennis en ervaring met collega’s en je bespreekt procesoptimalisaties en problemen met de zonemanagers en de teamleider ontwerpbureau;
 • Je plant en verdeelt het werk en je bevordert de onderlinge samenwerking binnen het team;
 • Je voert plannings- en functioneringsgesprekken met de medewerkers van het team;
 • Je zorgt voor de informatiedoorstroming binnen het team en je detecteert opleidingsnoden en vult ze in.

Waar kom je terecht?

Als Teammanager Advies- en Coördinatiecel Aftakkingen (ACCA) leid je het team dat instaat voor de adviesverlening rond omgevingsvergunningen voor stedenbouwkundige handelingen en verkavelingen. Verder staat je team ook in voor de coördinatie van de drinkwateraftakkingen.

Je rapporteert aan de Manager Realisaties en Relatiebeheer die zelf rapporteert aan de directeur Distributie en Toevoer. 
Je hebt frequente contacten met je collega’s in de distributiezones, het ontwerpbureau, de dienst patrimoniumbeheer, de juridische dienst… voor het afstemmen over de werkzaamheden en eventuele problemen.  Je hebt ook gerichte contacten met architecten, projectontwikkelaars, gemeentebesturen,…
Je standplaats is in ons hoofdkantoor te Brussel, Gent of Hasselt.  Je functie komt in aanmerking om deels te telewerken.

Profiel

Wie ben je en wat breng je mee?

 • Je hebt kennis van de gebruikte materialen en uitvoeringstechnieken eigen aan drinkwateraansluitingen (aftakkingen);
 • Je hebt kennis van de opbouw en werking van een leidingnet en van de koppelingswijzen van leiding- en hulpstukken;
 • Je hebt kennis inzake overheidsopdrachten en van milieu- en veiligheidsvoorschriften;
 • Je hebt kennis van planlezen;
 • Je hebt een grondige kennis van plannings- en organisatieprincipes;
 • Je bent vertrouwd met peoplemanagement;
 • Je kan goed overweg met PC en je hebt kennis van de courante software (GIS-viewer, Field Service);
 • Je voldoet aan de formele deelnemingsvoorwaarden (rijbewijs, goed gedrag, burger EER).

Beschik je verder over de volgende persoonsgebonden competenties?

 • Klantgerichtheid: je reageert vriendelijk, adequaat en correct op belanghebbenden.
 • Initiatief: je neemt initiatief en werkt vanuit de eigen functie aan je eigen ontwikkeling en aan die van de organisatie.
 • Samenwerken: je levert een bijdrage aan een gezamenlijk resultaat in een team of project, ook als dat niet meteen van persoonlijk belang is.
 • Verantwoordelijkheid: je handelt in overeenstemming met de belangen, waarden en normen van De Watergroep.
 • Coachen: je ondersteunt en begeleidt anderen zodat ze zich professioneel en persoonlijk kunnen ontwikkelen en daarbij de effectiviteit en efficiëntie van hun werk verhoogt.
 • Richting geven: je stuurt medewerkers aan en motiveert ze zodat ze hun doelstellingen en die van de entiteit kunnen realiseren, zowel individueel als in teamverband.

Aanbod

In ruil voor jouw talent bieden we je graag een plaats bij het grootste drinkwaterbedrijf in Vlaanderen, met een sterke lokale verankering. Voor deze functie bieden we jou een contract van onbepaalde duur met de mogelijkheid tot statutaire aanstelling.
 

Wij werken met vastgelegde barema’s. Ervaring bij openbare instellingen tellen steeds mee. Relevante privé-ervaring kan, mits goedkeuring van de jury, meegenomen worden bij de berekening van het loon.

 • Bruto maandloon zonder ervaring: € 3.681
 • 3 jaar ervaring: € 4.057
 • 6 jaar ervaring: € 4.368
 • 9 jaar ervaring: € 4.584
 • 15 jaar ervaring:  € 5.092

Het loon wordt aangevuld met maaltijd- en ecocheques, eindejaarstoelage, vakantiegeld, 100% terugbetaald woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of fietsvergoeding, hospitalisatieverzekering, ambulante kostenverzekering en een groot aantal vakantiedagen.

Daarnaast biedt De Watergroep ruime opleidingskansen en een leuke werkomgeving.

Deze vacature loopt nog 18 dagen.
geen diploma
3 tot 5 jaar
B
watervoorzieningen
advies
infrastructuur en mobiliteit
leidinggevend
logistiek en facility
projectmanagement
technisch
uitvoerend
wetenschappelijk
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur
Voltijds
Brussel
Limburg
Oost-Vlaanderen
Vlaams-Brabant
West-Vlaanderen