Maak een jobalert

Teamcoach volwassenenwelzijn (sociale dienst OCMW)

OCMW Dilbeek

Functieomschrijving

A1a-A3a - contractueel - onbepaalde duur - voltijds

Inleiding

Ben je een sociaal voelend en maatschappelijk betrokken manager? Heb je een samenwerkend leidinggevend profiel met sterke coachende vaardigheden? Heb jij zin om mee te bouwen aan het lokale welzijnsbeleid en een impactvolle sociale hulp- en dienstverlening?

Dan hebben wij voor jou de geknipte uitdaging.

Jouw rol

Dilbeek-Welzijn staat in voor de regie en organisatie van diverse welzijnsdienstverlening, onder meer sociale bijstand, armoedebestrijding, en ouderenvoorzieningen, maar ook kinderopvang, onderwijs, en wijkwerking.

Je werkt als teamcoach van het team “volwassenen welzijn” in de stroom Welzijn van Dilbeek. Je gaat op pad met een team van 16 medewerkers (maatschappelijk assistenten en administratieve krachten) om de missie van welzijn te realiseren ten aanzien van de Dilbeekse burgers.

Jouw team staat in het hart van de sociale dienstverlening van de stroom. De verschillende diensten waarvoor je verantwoordelijk bent, hebben betrekking op wat vroeger het OCMW was. Sinds 2019 vormen OCMW en gemeente één geheel.  Enkele voorbeelden van de diensten: organiseren van een laagdrempelig welzijnspunt), financiële en materiële hulp, budgetbeheer, activering en tewerkstelling, woonbegeleiding, administratieve ondersteuning, psychosociale begeleiding, preventie- sensibiliseringsprojecten,…  Het  team zoekt samen met de burger naar de gepaste hulp- en dienstverlening op maat en werkt samen met diverse partners voor het uitwerken van acties, projecten en activiteiten naar de doelgroep toe.

Als teamcoach motiveer, leid en inspireer je de individuele teamleden en het team als geheel. Je ondersteunt het team in haar ontwikkeling en het bereiken van de vooropgestelde doelstellingen en dit in een aangename en motiverende werkomgeving.

Je werkt samen met de teamcoaches van de zes andere welzijnsteams, de vier ondersteunende partners (HR, financiën, facility, communicatie) en de beleidsmederwerker Welzijn in de realisatie van de doelstellingen, het analyseren van nieuwe behoeften en het uitzetten van strategische doelstellingen voor de teams en de stroom. Je rapporteert aan de directeur van de stroom Welzijn en bent een vaste partner in het stroomoverleg van Welzijn. Je neemt een actieve rol op in projecten over de teams heen en stroomoverschrijdend binnen groep Dilbeek. Je wordt tijdens de inwerkingsperiode intensief ondersteund en gecoacht.

Profiel

 • Je beschikt over een masterdiploma, een einddiploma van het universitair onderwijs, een einddiploma van het hoger onderwijs van 2 cycli of daarmee gelijkgesteld onderwijs.
 • Je hebt affiniteit met openbare besturen of met de welzijnssector via je diploma of je werkervaring.
 • Ervaring in het leidinggeven of aansturen van een team van medewerkers is een pluspunt. Je stelt je ondersteunend, coachend op in de relatie met je medewerkers. In de omgang met je medewerkers ben je betrokken, respectvol en integer.
 • Je weet het budget en de opdracht van het team te managen in moeilijke situaties. Je werkt efficiënt en je stuurt je team op resultaten.
 • Je werkt doelgericht. Je richt je blik op de toekomst en weet het team te overtuigen, te motiveren en te leiden richting de toekomst. Je vertrekt vanuit een positieve houding.
 • Je bent sterk in analyseren en interpreteren van nieuwe wetgeving, behoeften en externe tendensen.
 • Je voelt je expliciet aangetrokken tot een professionele omgeving die zich inzet voor het welzijn van medeburgers.
 • Je hebt een goede kennis van de sociale kaart en bent een vlotte netwerker.
 • Je bent leergierig, openminded en kan goed om met veranderingen.
 • Je hebt een groot organisatievermogen en bent sterk in projectmatig werken
 • Je bent vertrouwd met de principes van de innovatieve arbeidsorganisatie en bent in staat om deze op een pragmatische wijze te integreren in je leidinggevende aanpak.

Voorwaarden

 • Beschikken over een een masterdiploma, een einddiploma van het universitair onderwijs, een einddiploma van het hoger onderwijs van 2 cycli of daarmee gelijkgesteld onderwijs
 • Je voldoet aan de algemene toelatings-en wervingsvoorwaarden.
 • Je slaagt in een selectieprocedure (schriftelijke en mondelinge proef).

Aanbod

 • Voltijds contract van onbepaalde duur
 • Verloning op niveau A1a-A3a
 • We voorzien uitgebreide ondersteuning tijdens de inwerkingsperiode
 • Flexibele werkuren
 • 35 dagen jaarlijks verlof
 • Hospitalisatieverzekering, groepsverzekering, maaltijdcheques, tussenkomst bij woon-werkverkeer (fietsvergoeding, openbaar vervoer)
 • Alle relevante ervaring in openbare en private sector wordt meegerekend voor anciënniteit
 • Nodige omkadering en opleiding op vlak van veranderingsmanagement, leiderschap, managen en coachen van een team
 • Een gevarieerde job in een warme, mensgerichte omgeving waar ruimte is voor zelfontplooiing en eigen initiatief
 • Onmiddellijke indiensttreding
Deze vacature loopt nog 29 dagen.
master of gelijkwaardig
Geen ervaring
A
welzijn
gezondheid, welzijn en zorg
leidinggevend
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur
Voltijds
Vlaams-Brabant