Maak een jobalert

teamcoördinator dienst mens - voltijds statutair B4-B5

Stad Sint-Niklaas

Functieomschrijving

Als teamcoördinator van de dienst mens, binnen cluster welzijn, stuur je een team van hulp- en dienstverleners aan. Samen met je team sta je garant voor een correcte en vlotte service met een tevreden klant als resultaat. Je waakt erover dat er een goede vertrouwensrelatie wordt opgebouwd met de klant en deze wordt behouden. Je versterkt je team op vlak van kennis en methodische vaardigheden door ze te coachen, te functioneren en te evalueren.

Je signaleert noden van de burger aan het beleid en denkt mee na over mogelijke oplossingen. Als teamcoördinator heb je een visie op verschillende levensdomeinen, zie je tendensen en kan je hier tijdig en gepast op reageren.

Samen met je team en de andere teamcoördinatoren, doe je de voorbereiding van de dossiers voor het bijzonder comité sociale dienst.

Profiel

Op dinsdag 7 mei 2019 voldoe je aan alle voorwaarden gesteld in het rechtspositiebesluit (inclusief de taalwetgeving):

 • je bent toegelaten tot het wettig verblijf in België en tot de Belgische arbeidsmarkt
 • je bent onderdaan zijn van een EU-lidstaat, van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (EER) of van Zwitserland (voor statutaire functies)
 • je bent van onberispelijk gedrag
 • je geniet de burgerlijke en politieke rechten
 • je bent lichamelijk geschikt voor de functie (geneeskundig onderzoek -op moment van aanstelling- door de medische dienst verbonden aan de stad/OCMW)
 • je bent in het bezit van een diploma dat toegang geeft tot het B-niveau: een bachelor diploma, ofwel een diploma van het hoger onderwijs van één cyclus of daarmee gelijkgesteld onderwijs op de uiterste inschrijvingsdatum
 • je slaagt voor de selectieproeven

 

Bijkomende aanwervingsvoorwaarde waaraan je op de uiterste inschrijvingsdatum moet voldoen:

 • je hebt 1 jaar relevante werkervaring.

Aanbod

Je wordt aangesteld in statutair dienstverband (met proeftijd van 10 maanden).

De proeftijd wordt verlengd als het totale aantal afwezigheden meer is dan 25 werkdagen (met uitzondering van het jaarlijks vakantieverlof, feestdagen, omstandigheidverlof en deelname aan vormingsactiviteiten). De proeftijd bedraagt maximaal 2 jaar.

Voor de proeftijd afgelopen is, vindt een eindevaluatie plaats.

Het statutaire personeelslid op proef wordt aangesteld in statutair verband op voorwaarde dat het personeelslid:

 1. voldoet aan de algemene voorwaarden die voor de functie van toepassing zijn
 2. de proeftijd heeft afgesloten met een gunstig resultaat voor de evaluatie

aantrekkelijk salaris, maaltijdcheques, fietsvergoeding, hospitalisatieverzekering en terugbetaling
abonnement openbaar vervoer

aangepaste vorming en een functionele loopbaan

boeiende job in een aangename werksfeer en in eigen regio

interessante verlofregeling

minimum maandloon - voltijds

 • met 0 jaar anciënniteit: 2.837,72  EUR bruto
 •  met 12 jaar anciënniteit: 3.537,70 EUR bruto  

loonsimulatie is mogelijk via wedden@sint-niklaas.be   

Relevante ervaring in een soortgelijke functie in de publieke en privésector kan voor 12 jaar worden meegenomen.

Er wordt een wervingsreserve aangelegd met een geldigheidsduur van 3 jaar en met een bindende rangschikking van de geslaagde kandidaten in volgorde van de behaalde punten of scores. Er is geen voorrangsregeling van kracht: de eerst gerangschikte kandidaat wordt aangesteld.

Deze vacature is afgelopen. Je kan geen sollicitatie meer indienen.
bachelor of gelijkwaardig
1 tot 2 jaar
B
welzijn
administratie
leidinggevend
statutair (vastbenoemd)
Voltijds
Oost-Vlaanderen
stadsbestuur Sint-Niklaas
Grote Markt 1
9100 Sint-Niklaas
België
BE