Maak een jobalert

stafmedewerker organisatiebeheersing

Stad Hoogstraten

Functieomschrijving

De stafmedewerker organisatiebeheersing is verantwoordelijk voor de uitbouw van een organisatiebeheersingssyteem. Dergelijk systeem bepaalt de te nemen controlemaatregelen, procedures en de aanwijzing van personeelsleden en organen die ervoor verantwoordelijk zijn, het formuleert ook de rapporteringsverplichtingen. Voor de ontwikkeling van dit systeem wordt nauw samengewerkt met het managementteam en in het bijzonder de algemeen directeur. Daarnaast speel je een belangrijke rol in het adviseren en ondersteunen van het managementteam in functie van kwaliteitsmanagement, het opvolgen van strategische projecten en het op geregelde tijdstippen inbouwen van de juiste rapporteringen. Het proces van meerjarenplanning is een permanent organisatiebreed project, dat in goede banen leiden behoort ook tot de opdracht van de stafmedewerker.

Profiel

Je beschikt over een diploma master of gelijkgesteld.

Goede kennis decreet lokaal bestuur.
Goede kennis van de regelgeving en goede praktijk rond Beleids- en Beheerscyclus.
Basiskennis van principes en uitgangspunten rond interne controle, organisatiebeheersing en kwaliteitszorg.
Vertrouwd met de publieke context.
Goede kennis van relevante softwarepakketten.

Aanbod

  • We bieden je een boeiende voltijdse job in contractueel dienstverband. Verloning volgens wettelijk barema, maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, opbouw 2de pensioenpijler en fietsvergoeding.
  • De aanvangswedde bedraagt 3 108 euro bruto per maand. 
  • Dit bedrag verhoogt als je relevante ervaring bewijst (maximum 8 jaar).
Deze vacature loopt nog 15 dagen.
master of gelijkwaardig
Geen ervaring
A
andere
advies
andere
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur
Voltijds
Antwerpen