Maak een jobalert

Projectcoördinator Stadsontwikkeling (stationsomgeving)

Stad Mechelen

Functieomschrijving

Situering

De Afdeling Projecten en Planning maakt deel uit van de Directie Integraal Stedelijk Beleid (ISB). De Afdeling creëert de ruimtelijke basis en de ontwikkelingsvoorwaarden voor stedenbouwkundige projecten, én volgt en/of coördineert deze projecten van A tot Z. De regierol wordt door de Afdeling opgenomen indien het stadsproject of de grootschalige projectontwikkeling strategisch en/of complex is. Daarnaast stelt de afdeling beleids- en actieplannen op, maakt het beleidsinstrumenten op en verleent ze advies over alle vraagstukken m.b.t. ruimtelijke planning, mobiliteit en publieke ruimte.

De afdeling bestaat uit vier teams:

 • Stadsontwikkeling: aansturing van PPS-ontwikkelingen, kleine en grote gebiedsontwikkelingen,…   
 • Ruimtelijke planning: opmaak en opvolging van ruimtelijk structuurplan, ruimtelijke uitvoeringsplannen, masterplannen,…
 • Mobiliteit: opmaak en opvolging van mobiliteitsplan, uitwerking en opvolging mobiliteits-studies en circulatiestudies zoals autoluwe binnenstad, fietsbeleid, parkeerbeleid, openbaar vervoer, sensibilisering ivm verkeersveiligheid en duurzame mobiliteit,…
 • Publieke ruimte: projectcoördinatie voor ontwerp straten en pleinen, uitwerking en opvolging van globale visies ivm publieke ruimte (beeldkwaliteit, openbare verlichting, straatmeubilair,…)

Voor het team van Stadsontwikkeling wordt overgegaan tot de aanwerving van een extra Projectcoördinator. Deze Projectcoördinator zal in hoofdzaak de projectcoördinatie van destationsomgeving voor de Stad Mechelen op zich nemen. Dit is het belangrijkste mobiliteits- en infrastructuurproject van de stad Mechelen voor de komende jaren.  

Wat doe je als Projectcoördinator Stadsontwikkeling?

 • Je voert de projectregie over complexe en omvangrijke stadsontwikkelingsprojecten: je bent verantwoordelijk voor de organisatie, de coördinatie, de planning, het budget, de voortgang en de resultaten van complexe en omvangrijke stadsontwikkelingsprojecten;
 • Je pleegt overleg met andere stadsdiensten, overheden, organisaties en private partners;
 • Je treedt op als vertegenwoordiger van de stad bij verschillende overlegmomenten; je fungeert als aanspreekpunt voor derden.
 • De projectcoördinatie van de Stationsomgeving behelst specifiek volgende aspecten:
  • Je bent het officieel aanspreekpunt van de stad binnen de samenwerkingsstructuur van het project Stationsomgeving en vertegenwoordigt de stad in het dagelijkse projectmanagement en alle overlegmomenten waar je de visie en de belangen van de Stad verdedigt.
  • Je coördineert het project Stationsomgeving binnen de stadsorganisatie en verzekert de inhoudelijke, organisatorische  en beleidsmatige continuïteit van het project binnen de ruime stadsorganisatie. Je steunt, wat betreft de technische en inhoudelijke aspecten, op de kennis van de betrokken stadsdiensten. Dit betekent een regelmatige afstemming en terugkoppeling met de betrokken diensten en collegeleden binnen de Stad mbt de voortgang van het project, alsook het voorleggen van ontwerpbesluiten aan het college en de gemeenteraad, en presentaties aan internen en externen.
  • Je voert de opdrachten uit die door de stuurgroep of door de themagroepen aan de Stad worden toegewezen. Indien noodzakelijk kan hiervoor beroep gedaan worden op externen.
  • Je ondersteunt de vertegenwoordigers van de Stad die deelnemen aan formele overlegmomenten en bereidt de overlegmomenten met hen voor op inhoudelijk en organisatorisch vlak. 

Profiel

 • Niveau A: universitair (master of licentiaat) of gelijkgesteld diploma (basisdiploma van tweede cyclus), diploma van het hoger onderwijs van het lange type
  > Richting Architectuur, Bouw, Stedenbouw, Ruimtelijke Planning of Verkeerskunde
 • Je hebt verscheidene jaren ervaring met projectmanagement van grote en complexe projecten (organisatie van projecten, aansturen van planprocessen,…) Je hebt inzicht op ruimtelijk, mobiliteits- en technisch vlak inzake complexe infrastructuurprojecten
 • Je hebt kennis van wetgeving overheidsopdrachten, PPS-regelgeving en vastgoedrekenen
 • Ervaring met/binnen een openbaar bestuur is een pluspunt
 • Je bent initiatiefgericht en besluitvaardig
 • Je bent in staat om zowel in groep als zelfstandig, projectmatig te werken, problemen te onderkennen en oplossingen uit te werken
 • Je bent stressbestendig en beschikt over een soepele werkhouding; je stelt je flexibel op
 • Je beschikt over de noodzakelijke communicatieve vaardigheid, het empatisch vermogen en de nodige assertiviteit om ingewikkelde en gevoelige thema’s, situaties en beslissingen met zeer diverse partners te bespreken
 • Je handelt discreet wanneer je omspringt met vertrouwelijke informatie
 • Je bent bereid om je bij te scholen 

Aanbod

 • Een voltijds contract van onbepaalde duur op niveau A1a-2a
 • Bruto aanvangsloon zonder anciënniteit € 2.987,26 per maand.
 • Relevante beroepservaring in de privésector of als zelfstandige wordt in aanmerking genomen voor een maximumperiode van 10 jaar.
 • Extra’s: een interessante verlofregeling & opleidingsmogelijkheden, maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, terugbetaling abonnement woon- werkverkeer, fietsvergoeding, vergoeding mobiele telefonie, flexibele werkomgeving, mogelijkheid tot thuiswerk, etc. 
Deze vacature is afgelopen. Je kan geen sollicitatie meer indienen.
master of gelijkwaardig
2 jaar ervaring
A
ruimtelijke ordening
advies
leidinggevend
infrastructuur en mobiliteit
andere
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur
Voltijds
Antwerpen