Maak een jobalert

preventieadviseur (diensthoofd)

Stad Kortrijk

Functieomschrijving

De stad Kortrijk heeft op dit moment nog een eigen Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk. De doelstelling van het bestuur is om een Gemeenschappelijke Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk op te richten voor de stad, het OCMW en de vzw Zusters Augustinessen. De voorbereidingen hiervoor zijn opgestart. De preventieadviseur van de stad zal dit traject verder opvolgen en tot realisatie brengen. Vervolgens zal hij/zij de leidinggevende zijn van deze gemeenschappelijke dienst, die zal bestaan uit min. 2 preventieadviseurs niveau 1 of 2, een 5-tal deeltijdse preventieadviseurs niveau 3 en een administratief medewerker.

Als diensthoofd van de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (IDPB);

 • coördineer je de dienst in functie van de organisatiedoelstellingen op het vlak van veiligheid, preventie en bescherming op het werk
 • geef je gespecialiseerd advies aan het bestuur, de verschillende diensten, leidinggevenden en medewerkers doe je
 • voorstellen over sensibilisering en interne opleiding rond veiligheidsthema’s
 • doe je onderzoek en controle, pleeg je overleg en sta je in voor rapportering. 

De preventieadviseur ressorteert onder het college van burgemeester en schepenen. In de praktijk is er een nauwe samenwerking met de algemeen directeur en de ondersteunende diensten zoals de personeelsdienst en de facilitaire diensten.

Profiel

We zoeken een preventieadviseur die;

 • de veiligheid en het welzijn van onze medewerkers hoog in het vaandel draagt
 • initiatief neemt en door samenwerken de kwaliteit van de arbeidsomstandigheden van onze medewerkers naar een hoger niveau tilt
 • problemen kan analyseren, verbeteringen voorstelt en de organisatie begeleidt om deze te realiseren
 • verantwoordelijkheid durft op te nemen, niet bang is van verandering en als leidinggevende mensen kan meenemen in deze boeiende opdracht.

TOELATINGSVOORWAARDEN

Een kandidaat wordt toegelaten als hij/zij voldoet aan één van onderstaande toelatingsvoorwaarden:

 • houder van het getuigschrift van preventieadviseur niveau 1 én een masterdiploma.
 • houder van het getuigschrift van preventieadviseur niveau 1 én slagen in een capaciteitstest*.
 • houder van het getuigschrift van preventieadviseur niveau 2 én een masterdiploma heeft én de kandidaat engageert zich om bij indiensttreding de opleiding preventieadviseur niveau 1 te vervolmaken
 • ​houder van het getuigschrift van preventieadviseur niveau 2 én slagen in een capaciteitstest* én de kandidaat engageert zich om bij indiensttreding de opleiding preventieadviseur niveau 1 te vervolmaken.

*De capaciteitstest bestaat uit 3 online testings (non-verbale mentale capaciteit, analogieën en ruimtelijk inzicht).

Aanbod

 • een contract van onbepaalde duur op A1a-A3a-niveau (na 2 x 6 maanden)
 • loonschaal A1a-A3a: Om het bruto jaarloon te berekenen, dien je het bedrag te vermenigvuldigen met de index 1,7069. (Dit bedrag houdt geen rekening met extra's zoals vakantiegeld of eindejaarspremie.)
 • bv. Je kan 10 jaar ervaring voorleggen als preventieadviseur niveau 1, dan komt dit neer op 50.012,17 euro op jaarbasis, of 4.167,68 euro bruto per maand.
 • maaltijdcheques van 5,50 euro (na 6 maand) en hospitalisatieverzekering (na 1 jaar)
 • gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer en fietsvergoeding van 0,23 euro/km
 • een mooi verlofpakket en een flexibel uurrooster
 • naast anciënniteit vanuit openbare sector/onderwijs, kan ook anciënniteit op basis van relevante ervaring in de privé-sector of als zelfstandige meegerekend worden, met een maximum van 18 jaar
 • een loopbaan met ontwikkelingskansen en nieuwe uitdagingen

 

Deze vacature loopt nog 28 dagen.
master of gelijkwaardig
Geen ervaring
A
welzijn
advies
gezondheid, welzijn en zorg
leidinggevend
arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur
Voltijds
West-Vlaanderen