Maak een jobalert

Ploegbaas Groendienst

Provincie West-Vlaanderen

Functieomschrijving

De Groendienst staat in voor het beheer van ruim 2.000 hectare aan openbaar groen in diverse vormen (provinciedomeinen, groene en blauwe assen, bufferbekkens, parken, …). 

Je wordt tewerkgesteld binnen één van de brigades van de sectie Domeinbeheer van de Groendienst en geeft operationele leiding aan groenarbeiders. Je rapporteert aan de domeinchef van de brigade. 

 • Je werkt mee aan het beheer en onderhoud van de provinciedomeinen en groene assen die aan de brigade toegewezen zijn
 • Je staat in voor de operationele leiding van de brigade en de coaching van de groenarbeiders
 • Je ondersteunt collega’s bij het uitvoeren van (moeilijke) taken
 • Je vervangt de domeinchef bij diens afwezigheid en werkt nauw samen met hem om ervoor te zorgen dat de brigade goed werkt en alle taken optimaal en met oog voor efficiëntie kan uitvoeren
 • Je maakt de werkplanning op voor de brigade i.s.m. de domeinchef
 • Je bent een expert op vlak van natuurbeheer en op vlak van beheer van recreatieve voorzieningen in de context van de provinciedomeinen en groene assen.

Vaktechnische competenties

 • Goede kennis van de logistieke werkomstandigheden: materialen, producten, machines, voertuigen en bijhorende veiligheidsinstructies in het kader van groenonderhoud en algemene onderhoudswerken.
 • Goede kennis van welzijn op het werk en veilig werken.
 • Goede kennis van het eigen vakgebied: van fauna, flora en ecologische processen, van natuur- en bosbeheer, van groenvoorzieningen en -infrastructuur.
 • Basiskennis van de wetgeving, maatschappelijke context en ontwikkelingen van toepassing op het specifieke werkterrein, inzonderheid inzake groen, bos en natuur.
 • Basisinzicht in de structuur van het provinciebestuur.
 • Beschikken over goede communicatieve vaardigheden.
 • Kunnen werken met de software van de dienst.

Extra informatie

 • Bereid zijn tot het dragen van beroepskledij en het dienstuniform.
 • Beschikbaarheid na de diensturen en tijdens weekends indien noodzakelijk.
 • Beschikken over een rijbewijs BE en/of G is een troef.
 • Bij het niet beschikken over een rijbewijs BE en/of G, bereid zijn dit te verkrijgen.
 • Beëdigd zijn tot bijzondere veldwachter conform art. 61 van het Veldwetboek is een troef, in voorkomend geval bereid zijn die beëdiging te verkrijgen.

Profiel

Voor de externe aanwerving:

 1. Op uiterste inschrijvingsdatum beschikken over 1 jaar relevante en aantoonbare ervaring; Deze vereiste vervalt voor kandidaten die beschikken over een secundair diploma (natuur- en groentechnische wetenschappen, dier- en landbouwtechnische wetenschappen, landbouw, agro-en groenbeheer).
 2. Op uiterste inschrijvingsdatum beschikken over een rijbewijs B.

Voor de bevordering:

 1. Vast aangesteld statutair personeelslid zijn of contractueel personeelslid zijn en aan de volgende criteria beantwoorden:
 • aangesteld zijn na 31 december 2008 na een aanwerving- en selectieprocedure als vermeld in Titel 3 – hoofdstuk II, afdeling II en III en de inwerktijd beëindigd hebben
 • aangesteld zijn voor 31 december 2008 na een externe bekendmaking van de vacature en een gelijkwaardige selectieprocedure als van toepassing op vacatures in statutaire betrekkingen;  
 • Een gunstig evaluatieresultaat gekregen hebben voor de laatste evaluatie;
 1. Op de uiterste inschrijvingsdatum 4 jaar cumulatieve graadanciënniteit als geschoold arbeider, redder, werkopzichter, museumwachter of assistent;
 2. Op uiterste inschrijvingsdatum beschikken over een rijbewijs B.

De kandidaten die ten onrechte aan de procedure mochten deelgenomen hebben, kunnen in geen geval toelaatbaar worden verklaard.

Aanbod

Het jaarlijkse salaris van een ploegbaas (niveau D4-D5) gaat van 30.011,02 euro tot 38.978,81 euro (salarisschaal D4, index inbegrepen).

Daarnaast zijn er nog een aantal reglementaire toelagen en vergoedingen, ondermeer vakantiegeld, eindejaarstoelage, maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer.

Deze vacature loopt nog 9 dagen.
(hoger) secundair onderwijs
geen diploma
Geen ervaring
D
milieu en natuur
andere
uitvoerend
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur
Voltijds
West-Vlaanderen