Maak een jobalert

Omgevingsambtenaar (m/v/x)

Stad Gent

Functieomschrijving

De Stad Gent werkt met meer dan 6.000 mensen aan een optimale dienstverlening voor een open, solidaire, wijze en kindvriendelijke stad. Heb je zin om je dagelijks in te zetten voor de Gentenaars en je DNA te laten versmelten met dat van de stad? Je komt terecht in een betrokken werkomgeving met aandacht voor je werk-privébalans en een vernieuwende blik op de toekomst.

Omgevingsambtenaar (m/v/x)

Contractueel – Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning – niveau A

Dit is dé job voor jou, want:

Je begeleidt projecten in het kader van het voortraject:

 • Je begeleidt bouwheren, architecten, ontwikkelaars en eigen stadsdiensten bij de uitwerking van hun project, zowel in functie van de doorwerking van de beleidsvisie als in functie van een vlot vergunningstraject.
 • Eenvoudige beoordelingsvragen beantwoord je op een efficiënte en correcte manier per telefoon of mail zodat de burger, architect of ontwikkelaar zijn project kan uitwerken en indienen.
 • Je staat in voor de fysieke voorbespreking van de meer complexe omgevingsvergunnings­aanvragen, betrekt daarbij andere diensten waar nodig en legt de belangrijkste besluiten vast in een verslag.
 • Je zorgt voor correcte en consequente registratie van het vooroverleg.

Je beoordeelt projecten in het kader van de vergunningsprocedure:

 • Je onderzoekt omgevingsvergunningsaanvragen op hun volledigheid en ontvankelijkheid en doet dat binnen de vooropgestelde termijn.
 • Je toetst de omgevingsvergunningsaanvraag af aan de stedenbouwkundige voorschriften die erop van toepassing zijn en aan de goede ruimtelijke ordening.
 • Je analyseert, weerlegt desgevallend en beantwoordt bezwaarschriften uit een openbaar onderzoek.
 • Je vraagt specifieke adviezen op bij experten, weegt deze af ten opzichte van elkaar, en integreert deze samen met het resultaat van de voorgaande stappen in een eindadvies dat de basis vormt voor de beslissing van het college en burgemeester en schepenen over de omgevingsvergunningsaanvraag.
 • Je bewaakt mee de doorlooptijd van de aan jou toegewezen dossiers.

Je begeleidt en beoordeelt bij de opmaak van beleidskaders en masterplannen:

 • Je volgt interne richtlijnen en instrumenten opgemaakt vanuit andere diensten/expertises (mobiliteit, klimaat, erfgoed, wonen, …) op in functie van hun doorwerking in de vergunningverlening.
 • Je begeleidt de opmaak van ruimtelijke instrumenten en beleidskaders die door de collega’s van Team ROB worden uitgewerkt en beoordeelt die met de bril van een omgevingsambtenaar.
 • Je begeleidt en beoordeelt masterplannen van private initiatiefnemers van grote of complexe projecten.

Daarnaast heb je enkele generieke opdrachten.

Profiel

 • Je beschikt over een diploma dat conform het ministrieel besluit van 23 november 2014 in aanmerking komt voor de functie van ruimtelijk planner of je beschikt over een masterdiploma (ingenieur)architect.
 • Meer informatie vind je op jobs.gent.be.

Aanbod

 • Een voltijdse contractuele tewerkstelling van onbepaalde duur
 • Een aantrekkelijk salaris: startloon van € 3.170 bruto. Dit ligt hoger met relevante anciënniteit
 • Maaltijdcheques
 • Een afwisselende job, met veel menselijk contact en heel wat eigen verantwoordelijkheden
 • Volledige terugbetaling van het openbaar vervoer of een ferme fietsvergoeding
 • Een gratis hospitalisatieverzekering
 • Eindejaarspremie
 • Een aantrekkelijke verlofregeling: 35 verlofdagen
 • Eventueel mogelijkheid tot telewerk en glijdende werkuren
Deze vacature loopt nog 9 dagen.
master of gelijkwaardig
Geen ervaring
A
ruimtelijke ordening
andere
infrastructuur en mobiliteit
logistiek en facility
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur
Voltijds
Oost-Vlaanderen