Maak een jobalert

Niet-inwonend huisbewaarder t.b.v. domein De Ster

Provincie Oost-Vlaanderen

Functieomschrijving

De huisbewaarder is het centraal aanspreekpunt voor de verblijvende bezoekers.
Een huisbewaarder dient zelfstandig en flexibel te kunnen werken. Dit wil zeggen dat zij/hij bereid is tot het vervullen van avond- en weekendopdrachten in functie van de reservaties/bezetting van het verblijfscentrum.

Er wordt een discrete, dienstverlenende en gemotiveerde werkhouding verwacht. Communicatieve vaardigheden zijn essentieel. Ook op administratief vlak wordt verwacht over basiskennis te beschikken van computers. Niet enkel met de verblijvende groepen maar ook met de collega’s van het provinciaal domein.

Bij domein De Ster is een vlotte omgang belangrijk voor een aangename werking.
Deze polyvalente functie vergt kennis en handigheid voor schoonmaak, wassen, aankoop, onthaal, administratie, meldingen bij en inspelen op onregelmatigheden, …

Kortom, het principe van de goede huisvader/-moeder is hier helemaal van toepassing!

De functiebeschrijving vind je in bijlage.

Profiel

Je kunt op volgende manieren deelnemen:

 • via aanwerving (zowel voor personeelsleden als niet-personeelsleden van de provincie Oost-Vlaanderen)
 • via bevordering en interne mobiliteit (enkel voor personeelsleden van de provincie Oost-Vlaanderen).

Aanbod

Het betreft een voltijdse functie in contractueel verband van onbepaalde duur, met een inloopperiode van 6 maanden.

De tewerkstellingsplaats is: Domein De Ster, Lange Rekstraat 30 te 9100 Sint-Niklaas

Je wordt aangeworven in de graad van technisch assistent (niveau D rang Dv) met de bijhorende salarisschaal (D1-D2-D3). Minimum aanvangssalaris: € 1929, 60 (bruto-maandsalaris bij voltijdse prestaties, aangepast aan de huidige index), reglementaire toeslagen (bv. vakantiegeld en eindejaarstoelage) niet inbegrepen.

Anciënniteit in de openbare sector telt onbeperkt mee. Anciënniteit in de privé-sector kan, voor zover ze relevant is voor de functie, voor maximum 12 jaar meegeteld worden.

Na de indiensttreding geniet je een functionele loopbaan: je verkrijgt een hoger salaris op basis van gunstige evaluatie en anciënniteit.

De provincie biedt haar werknemers:

 • een maatschappelijk nuttige job binnen een moderne werkomgeving
 • maaltijdcheques
 • gratis hospitalisatieverzekering
 • gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer of een fietsvergoeding
 • flexibele werktijden
 • mogelijkheid tot telewerken
 • een degelijke verlofregeling
 • kinderopvang in de paasvakantie en zomervakantie
 • vorming, training en opleiding
 • evenementen voor het personeel
 • korting in de provinciale domeinen, erfgoedcentra,…
Deze vacature loopt nog 13 dagen.
geen diploma
Geen ervaring
D
socio-cultureel
administratie
infrastructuur en mobiliteit
logistiek en facility
technisch
uitvoerend
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur
Voltijds
Oost-Vlaanderen
Domein De Ster
Lange Rekstraat 30
9100 Sint-Niklaas
België
BE