Maak een jobalert

Medewerker balie, bewaking en collectieonderhoud (m/v) – domein Raversyde

Provincie West-Vlaanderen

Functieomschrijving

Dienst MiNaWa

Situering van de dienst en de functie

Je wordt tewerkgesteld in het Provinciedomein Raversyde, op de Atlantikwall en in ANNO 1465. De Atlantikwall Raversyde is één van de topattracties aan de kust, waar zich nog uitzonderlijk goed bewaarde overblijfselen bevinden van de kustverdediging uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Daarnaast lag er in het provinciedomein in de Middeleeuwen ook een vissersdorp, dat volledig verdwenen is en nu één van de meest waardevolle archeologische sites is in ons land. Rond dit thema werd het archeologisch museum ANNO 1465 opgebouwd. Beide attracties bevinden zich in een waardevol natuurgebied van ongeveer 50ha. Op het domein werkt onze ploeg samen aan de promotie, ontsluiting, het onderhoud van de collectie, wetenschappelijk onderzoek en verdere ontwikkeling van het domein.

De Atlantikwall Raversyde en ANNO 1465 vallen binnen het organigram van het Provinciebestuur onder het Coördinatieteam Leefomgeving en de dienst Milieu, Natuur en Waterbeleid. Je rapporteert aan de centrumleider en de ploegbaas van Raversyde.

III. Basisdoelstelling

 • Je bemant beide balies en andere publieksgerichte posten, in ANNO 1465 en op de ATLANTIKWALL RAVERSYDE

  • Je verkoopt tickets, controleert reservaties en beantwoordt vragen van de bezoekers (ter plaatse en via de telefoon)
  • Je staat in voor de shopverkoop
  • Je deelt zoektochten en wearables uit en ontsmet deze na gebruik
 • Je werkt mee aan het onderhoud en bewaring van de collectiestukken uit WO1, WO2, de Koninklijke familie en het middeleeuws vissersdorp Walraversijde.
  • Je herkent, rapporteert en bestrijdt calamiteiten (schimmel, insecten en ander ongedierte, vocht, lichtschade...)
  • Je reinigt collectiestukken
  • Je voert preventief onderhoud uit
 • Je doet regelmatige preventieve controlerondes en registreert gegevens en ingrepen (monitoring) langsheen de geëxposeerde stukken en in de depots, met betrekking tot
  • de relatieve vochtigheid en de temperatuur
  • storingen in de toestellen voor beheer van de collectie (luchtontvochtigers, dataloggers, museumstofzuigers…)
 • Je helpt mee bij verhuisbewegingen en transporten van collecties, inclusief verpakken
 • Je ruimt depots en diorama’s op, poetst en herschikt
 • Je beheert het groen op en rond erfgoedelementen en (grote) collectiestukken
 • Je bewaakt de circuits van beide musea
 • Je ondersteunt bij de organisatie en inrichting van workshops, beurzen, evenementen en tentoonstellingen

Profiel

 • Een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie;
 • De burgerlijke en politieke rechten genieten;
 • Medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving betreffende het welzijn van de werknemers op het werk;
 • Op uiterste inschrijvingsdatum beschikken over 1 jaar relevante ervaring;
 • Houder zijn van het algemeen bekwaamheidsattest bewakingsagent of bereid zijn dit te willen behalen binnen het half jaar na aanstelling;
 • Voldoen aan de voorwaarden voorzien in de wet op de private veiligheid;
 • Affiniteit met de museale context, de beschermde aard van erfgoed en de gevoeligheid van collectiestukken en duinen strekt tot aanbeveling.

Inschrijven voor de selectie betekent dat de kandidaat zich automatisch akkoord verklaart voor het voeren van een veiligheidsonderzoek met het oog op  het behalen van de identificatiekaart. Indien een kandidaat aanvaard wordt voor de functie en blijkt dat die niet slaagt in het uitgebreide veiligheidsonderzoek en bijgevolg de functie niet kan opnemen, dan zal automatisch een einde gemaakt worden aan de tewerkstelling.

Voor deze functie zijn er geen diplomavereisten.

Aanbod

Het jaarlijks salaris van een geschoold arbeider (niveau D1-D3) gaat van 23.155,30 euro tot 31.860,30 euro (salarisschaal D1, index inbegrepen).

Daarnaast zijn er nog een aantal reglementaire toelagen en vergoedingen, ondermeer vakantiegeld, eindejaarstoelage, maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer.

Deze vacature loopt nog 2 dagen.
geen diploma
1 jaar ervaring
D
andere
andere
technisch
uitvoerend
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur
Voltijds
West-Vlaanderen