Maak een jobalert

Maatschappelijk assistent B1-B2-B3

Stad Sint-Niklaas

Functieomschrijving

Je wordt tewerkgesteld binnen een van de teams van de cluster welzijn van de stad en het OCMW Sint-Niklaas.

Als maatschappelijk werker bied je psychosociale hulp, informatie, advies en concrete dienstverlening aan cliënten. Je hebt een uitgesproken maatschappelijk engagement met oog voor de meest kwetsbaren in onze samenleving en gaat met hen en voor hen op zoek naar antwoorden op hulpvragen en maatschappelijke problemen.

Profiel

Op woensdag 23 juni 2021 voldoe je aan alle voorwaarden gesteld in het rechtspositiebesluit (inclusief de taalwetgeving):

 • je bent tot het wettig verblijf in België en tot de Belgische arbeidsmarkt toegelaten of leerplichtig in België (voor contractuele aanstelling)
 • je bent onderdaan van een EU-lidstaat, van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (EER) of van Zwitserland (voor statutaire aanstelling)
 • je bent van onberispelijk gedrag
 • je geniet de burgerlijke en politieke rechten
 • je bent lichamelijk geschikt voor de functie (geneeskundig onderzoek -op moment van aanstelling- door de medische dienst verbonden aan het stadsbestuur).
 • je bent in het bezit van het diploma van bachelor in het sociaal-agogisch werk met de titel maatschappelijk assistent of bachelor in de sociale gezondheidszorg of je bent laatstejaarsstudent: je krijgt toegang tot deze selectieprocedure als je met je kandidatuur een studiebewijs kan voorleggen en een verklaring dat je binnen een termijn van vijf maanden zal deelnemen aan de eindexamens voor het behalen van je diploma
 • je slaagt voor de selectieproeven.

Aanbod

Je wordt aangesteld in contractueel dienstverband.

Je krijgt een contract voor 10 maanden. Na deze 10 maanden krijg je, na gunstige evaluatie, een contract van onbepaalde duur aangeboden (behalve in geval van vervangingscontract).

 • aantrekkelijk salaris, maaltijdcheques ter waarde van 8 euro (per geleverde 7u.36 prestaties, ecocheques, jaarlijkse cadeaubon, fietsvergoeding, hospitalisatieverzekering en terugbetaling abonnement openbaar vervoer  
 • aangepaste vorming en een functionele loopbaan
 • boeiende job in een aangename werksfeer en in eigen regio
 • interessante verlofregeling
 • relevante ervaring in een soortgelijke functie in de privésector of als zelfstandige kan voor maximum 12 jaar geldelijke anciënniteit worden meegenomen.
 • minimum maandloon:
  • met 0 jaar anciënniteit: 2.536,05 EUR bruto
  • met 12 jaar anciënniteit: 2.945,19 EUR bruto
  • loonsimulatie is mogelijk via wedden@sint-niklaas.be
  • Er wordt een wervingsreserve (voltijdse/deeltijdse statutair/contractueel) aangelegd met een geldigheidsduur van 3 jaar en met een bindende rangschikking van de geslaagde kandidaten in volgorde van de behaalde punten of scores. Er is geen voorrangsregeling van kracht: de eerst gerangschikte kandidaat wordt aangesteld.
Deze vacature loopt nog 8 dagen.
bachelor of gelijkwaardig
Geen ervaring
B
welzijn
gezondheid, welzijn en zorg
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur
Voltijds
Oost-Vlaanderen
Welzijnshuis
Abingdonstraat 99
9100 Sint-Niklaas
België
BE