Maak een jobalert

landschaps- en tuinconsulent bij dienst Patrimnium

Provincie Oost-Vlaanderen

Functieomschrijving

Het provinciebestuur heeft een vierhonderdtal gebouwen met zeer diverse bestemming, verspreid over ongeveer tachtig sites in Oost-Vlaanderen. Dit zijn onderwijssites in landelijke en stedelijke omgeving, historische en hedendaagse archeologische sites, administratieve sites, recreatiedomeinen, molensites, sportaccommodaties, golfterrein, campings, natuurgebieden, vaar- en visvijvers, parken…

Voor uitwerken van kwaliteitsvolle en duurzame omgevings- en groenprojecten, binnen de afgesproken budgetten en termijnen, via eigen ontwerp of via begeleiding en organisatie met externe ontwerpers of uitvoerders, zoeken we een landschaps- en tuinconsulent, met sterke ontwerpcapaciteiten, om het provinciaal patrimonium duurzaam te ontwikkelen.

Het is een functie bij de dienst Patrimonium, binnen het Logistiek departement. De dienst werkt ondersteunend aan de beleidsdiensten en de gebruikers en heeft, momenteel, ongeveer 50 personeelsleden en drie complementaire cellen: een cel vastgoed, een cel technieken en een cel bouwkunde.

Voor het beheer van het provinciaal patrimonium worden deze ondersteund door een administratieve cel, die zorgt voor betalingen en administratieve afhandeling van technische dossiers, een tekenbureau en een jurist.

De technische cellen bestaan uit ingenieurs, architecten, technisch deskundigen en een landschapsarchitect.

Binnen de bouwkundige cel zal je instaan voor de omgevingskwaliteit en het ontwerp, de realisatie en de nazorg van onderhouds- en investeringswerken aan het patrimonium van de provincie, op het gebied van omgeving.

Hierbij wordt de visie van geïntegreerd ontwerp gehanteerd, waarmee bedoeld wordt dat zowel buitenaanleg, technieken, stabiliteit, als omgeving een integrerend ontwerpdeel uitmaken van een groter geheel.

Hiervoor is samenwerking met collega's binnen de dienst, andere beleids- en ondersteunende diensten, externe ontwerpers en contractanten noodzakelijk:

 • je begeleidt projecten met externe ontwerpers (opvolging geleverde werk/prestaties ontwerpers, voldoet het project aan projectdefinitie, budgettaire opvolging,…)
 • je leidt autonome projecten of werkt in een projectteam aan een interdisciplinair project
 • je vertaalt de ontwerpen naar concrete uitvoering
 • je leidt of begeleidt de werf en staat in voor de voltooiing en afrekening.

Het vakgebied omvat onder meer landschapsontwerp van kleine tot middelgrote projecten en omgeving, kennis van planten, veiligheid op de werf, toegankelijkheids- en andere reglementering.
Het is wenselijk affiniteit te hebben met monumentenzorg en technieken, masterplanning, budgetbeheersing, overheidsopdrachten en administratieve dossierafhandeling.

De functiebeschrijving vind je in bijlage.

Profiel

Raadpleeg de deelneming- en aanstellingsvoorwaarden om deel te nemen via https://vacatures.oost-vlaanderen.be

Aanbod

Het betreft een contractuele functie in voltijds verband van onbepaalde duur.

Indien de laureaat die aangesteld wordt een intern statutair personeelslid is, dan gebeurt de aanstelling in de functie met behoud van statuut.

Je wordt aangeworven in de graad van deskundige (niveau B rang Bv) met de bijhorende salarisschaal (B1-B2-B3). Minimum aanvangssalaris: € 2 509,94 (bruto-maandsalaris bij voltijdse prestaties, aangepast aan de huidige index), reglementaire toeslagen (bv. vakantiegeld en eindejaarstoelage) niet inbegrepen.

Anciënniteit in de openbare sector telt onbeperkt mee. Anciënniteit in de privé-sector kan, voor zover ze relevant is voor de functie, voor 12 jaar meegeteld worden.

Na de indiensttreding geniet je een functionele loopbaan: je verkrijgt een hoger salaris op basis van gunstige evaluatie en anciënniteit.

De provincie biedt haar werknemers:

 • een maatschappelijk nuttige job binnen een moderne werkomgeving
 • maaltijdcheques van 8 EUR
 • gratis hospitalisatieverzekering
 • gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer of een fietsvergoeding
 • flexibele werktijden
 • mogelijkheid tot telewerken
 • een degelijke verlofregeling
 • kinderopvang in de paasvakantie en zomervakantie
 • vorming, training en opleiding
 • evenementen voor het personeel
 • korting in de provinciale domeinen, erfgoedcentra,…
Deze vacature loopt nog 24 dagen.
bachelor of gelijkwaardig
1 tot 2 jaar
B
andere
administratie
advies
andere
infrastructuur en mobiliteit
logistiek en facility
projectmanagement
technisch
uitvoerend
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur
Voltijds
Oost-Vlaanderen
Provinciaal Administratief Centrum ZUID
Woodrow Wilsonplein 2
9000 Gent
België
BE