Maak een jobalert

Juridisch adviseur aankoop

De Watergroep

Functieomschrijving

De afdeling Facilitair Management en Logistiek is verantwoordelijk voor aankoop, magazijn-,voorraad- en facilitair beheer. Zij biedt ondersteuning en draagt bij aan de realisatie van de organisatiedoelstellingen voor deze domeinen. 

Als Juridisch adviseur aankoop werk je onder leiding van Stefanie Brockmans, Teammanager Strategische Aankoop.

Voor deze functie krijg je de keuze om te werken vanuit één van de volgende zetelgebouwen: Brussel, Leuven, Gent, Hasselt of Kortrijk. Virtuele meetings worden aangevuld met verplaatsingen waar nodig voor teamoverleg en afstemming met betrokken stakeholders. 

In de beginfase verwachten we dat je voltijds in Brussel werkt en ook nadien zien we je graag minstens 1 keer per week in onze hoofddirectie te Brussel verschijnen.

Als juridisch adviseur aankoop adviseer en ondersteun je het team op juridisch vlak en voer je voor opdrachten uit met betrekking tot het aankoopproces voor goederen, diensten en werken.

Jouw specifieke taken zijn:

 • Voorbereiden en uitvoeren van overheidsopdrachten met het oog op de strikte naleving van de wetgeving inzake.
 • Overheidsopdrachten, inclusief het toelichten van opdrachtdocumenten en het onderhandelen met inschrijvers.
 • Instaan voor de vergelijkende analyse van de offertes en voor de juridisch correcte opmaak van de gunningsverslagen en beslissingen volgens het delegatiebesluit.
 • Leveranciers- en aannemersevaluaties opstellen en evaluatiegesprekken voeren of de (assistent)aankopers hierin ondersteunen vanuit juridisch oogpunt.
 • Juridische Inhoudelijke ondersteuning bieden aan verschillende diensten bij het uitvoeren van aankoop gerelateerde dossiers.
 • Lopende contracten opvolgen en contacten onderhouden met leveranciers, externe organisaties en interne afdelingen en klanten.
 • Beheren van de macroplanning (alle aankoopdossiers) in functie van de consolidatie van business noden en aflopende overeenkomsten.
 • Interne controles uitvoeren op de planning, de kwaliteit van het proces en de documenten.
 • Informatie verschaffen aan interne en externe auditors inzake het aankoopproces en de aankoopdossiers en ondersteunen van het risicobeheer en de bewaking ervan.
 • Juridisch advies geven naar de verbetering van de aankoopprocedures en naar schaaleffecten binnen het aankoopbeleid toe.
 • (Mee)werken aan of leiden van verbeteringsprojecten op verschillende vlakken (informatisering en verbetering van de werkprocessen, op punt stellen van de werkmiddelen van de aankopers, … ).
 • Nauwkeurig en proactief de evoluties in de wetgeving en de rechtspraak inzake overheidsopdrachten opvolgen en deze kennis overdragen naar (assistent)aankopers toe.

Profiel

 • Je hebt grondige kennis (op masterniveau) van de wetgeving inzake Overheidsopdrachten en de privacywetgeving.
 • Je hebt kennis van andere wetgevingen en wettelijke procedures in het kader van het inkoopproces.
 • Je hebt een grondige kennis van aankoopbeleid en aankoopprocessen en -technieken.
 • Je hebt kennis van logistieke processen in het algemeen.
 • Je bent vertrouwd met het softwarepakket voor overheidsopdrachten (3P) en met de door de overheid opgelegde applicatietoepassingen (E-tendering, E-notification, telemarc, …).
 • Je hebt basiskennis INCOTERMS, boekhoudkundige en budget procedures.
 • Je voldoet aan de formele deelnemingsvoorwaarden (rijbewijs, goed gedrag, burger EER).

Aanbod

In ruil voor jouw talent bieden we je graag een plaats bij het grootste drinkwaterbedrijf in Vlaanderen, met een sterke lokale verankering.
Voor deze functie bieden we jou een contract van onbepaalde duur.

Bruto maandloon:

 • Geen ervaring: €3468
 • 3 jaar ervaring: €3823
 • 6 jaar ervaring: €4096
 • 9 jaar ervaring: €4266
 • 15 jaar ervaring: €4630

Het loon wordt aangevuld met maaltijd- en ecocheques, eindejaarstoelage, vakantiegeld, 100% terugbetaald transport met het openbaar vervoer en/of fietsvergoeding, hospitalisatieverzekering, ambulante kostenverzekering en een groot aantal vakantiedagen.
Daarnaast biedt De Watergroep ruime opleidingskansen en een leuke werkomgeving.

Deze vacature loopt nog 12 dagen.
geen diploma
Geen ervaring
A
watervoorzieningen
logistiek en facility
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur
Voltijds
Brussel
Limburg
Oost-Vlaanderen
Vlaams-Brabant
West-Vlaanderen