Maak een jobalert

Jeugdconsulent

Gemeente Buggenhout

Functieomschrijving

De jeugdconsulent is de expert in het jeugdwerk wat inhoudt dat hij/zij:

 • Verantwoordelijk is voor de organisatie, de coördinatie en de controle op de dossiers en op de uitvoering van de werkzaamheden van de dienst;
 • De kwaliteit en de kwantiteit van de geleverde diensten dient te bewaken;
 • De eindcontrole heeft van de dossiers die aan  de gemeenteraad of aan het schepencollege worden voorgelegd en alsook eindcontrole heeft over de documenten die naar de bevolking en besturen, bedrijven en/of verenigingen worden verstuurd;
 • de klantvriendelijkheid binnen de dienst stimuleert
 • Relevante regelgeving opvolgt en de dienst daarover informeert;
 • Wekelijks deelneemt aan de stafvergadering à één afgevaardigde voor de culturele site.
 • Zorgt voor een vlotte doorstroming van informatie en dossiers waarbij andere diensten betrokken zijn
 • Actieve medewerking verleent binnen de andere domeinen van de afdeling vrije tijd

Hij/zij zorgt voor een snelle en efficiënte administratieve afhandeling van (aan)vragen en dossiers van burgers, verenigingen enz.
Bij vragen wordt de burger op een verstaanbare wijze geïnformeerd.

Profiel

Algemene toelatings- en aanwervingsvoorwaarden voor de aanwerving

 • een gedrag vertonen in overeenstemming met de eisen van de functie waarvoor ze solliciteren,
 • ten minste de volle leeftijd van 18 jaar bereiken in het jaar van de aanwerving,
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten,
 • onderdaan zijn van de EU-lidstaten,
 • voldoen aan de vereiste over de taalkennis,
 • medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving betreffende het welzijn van het personeelslid bij de uitvoering van hun werk. De medische geschiktheid van de kandidaat moet vaststaan op het ogenblik bepaald in de wetgeving betreffende het welzijn van de werknemers op het werk.
 • in het bezit zijn van een bachelor-diploma
 • slagen in een aanwervingsexamen

Aanbod

Je ontvangt een brutostartjaarsalaris van €29.529,36 en tal van extralegale voordelen (maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding, opleidingsmogelijkheden, aantrekkelijk verlofstelsel).

Beroepservaring van diensten uit de privésector of als zelfstandige wordt in rekening gebracht indien zij relevant is voor de functie.

Deze vacature loopt nog 1 dag.
bachelor of gelijkwaardig
Geen ervaring
B
socio-cultureel
andere
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur
Voltijds
Oost-Vlaanderen