Maak een jobalert

Interne auditor

Provincie West-Vlaanderen

Functieomschrijving

Draag je kwaliteit en continue verbetering hoog in het vaandel? Kan je snel een beeld vormen van een situatie, processen en/of de werking van een organisatie? Werk je gestructureerd en helder? Ben je vertrouwd met het beheersen van processen? Ben je exact en kan je synthetiseren, data verzamelen en verwerken om tot aanbevelingen te komen? We zijn op zoek naar een collega met sterke analytische vaardigheden, de nodige overtuigingskracht en assertiviteit, die ons ondersteunt om naar een sterkere organisatie te evolueren.

De basisdoelstellingen van de functie zijn:

 • Versterken van organisatiebeheersing: Je detecteert risico’s en helpt prioriteren, je verhoogt het risicobewustzijn (via analyse en kennisdeling) en bouwt volgens beheersmaatregelen op. Je ondersteunt de provinciegriffier in de decretale verantwoordelijkheid voor organisatiebeheersing.
 • Versterken van kwaliteitsdenken: Je bevordert de efficiëntie, effectiviteit en integriteit van de organisatie door processen te analyseren en te documenteren in functie van klantvriendelijkheid en eenvoud.
 • Administratieve vereenvoudiging: Je analyseert specifieke processen met het oog op het formuleren van vereenvoudigingsvoorstellen. Je ondersteunt diensten, begeleidt hen bij veranderingsprocessen en treedt als klankbord op.
 • Trekken/faciliteren van (veranderings-)processen en -projecten: Je trekt en faciliteert belangrijke (veranderingsprocessen en - projecten binnen de organisatie en/of de diensten in het kader van digitalisering en informatiehuishouding met als finaliteit bij te dragen tot grotere transparantie en decretale compliance.

Vaktechnische competenties

 • Kennis van modellen van overheidsmanagement en –organisatie
 • Goede kennis van de maatschappelijke context en evolutie op het werkterrein
 • Basisinzicht in de structuur van het provinciebestuur, provinciedecreet en de logistieke werkomstandigheden
 • Parate kennis van auditmodellen en technieken voor procesanalyse

Profiel

Op de uiterste inschrijvingsdatum dien je in het bezit te zijn van:

 • Een master diploma (bij voorkeur in een economische of bestuurskundige richting)
 • 3 jaar relevante ervaring
 • Rijbewijs b
   

Aanbod

De jaarlijkse bezoldiging van een Adviseur (salarisschaal A4, index inbegrepen) gaat van 48.591,88 euro tot 71.040,22 euro.

Beschik je reeds over relevante ervaring voor deze functie? Dan is het mogelijk om erkenning te verkrijgen van jouw anciënniteit. Ook een gezonde work-life balance is belangrijk bij ons en daarom bieden wij een flexibel uurrooster en de mogelijkheid tot thuiswerk.

Daarnaast is er ook nog een interessant pakket aan extralegale voordelen:

 • Maaltijdcheques (€ 8/dag)
 • Vakantiegeld
 • 35 jaarlijkse vakantiedagen
 • Eindejaarstoelage
 • Hospitalisatieverzekering
 • Tweede pensioenpijler
 • Gratis openbaar vervoer voor woon- en werkverkeer
 • Fietsvergoeding
 • Uitgebreide opleidingsmodelijkheden
 • Sportaanbod
Deze vacature loopt nog 5 dagen.
master of gelijkwaardig
3 jaar ervaring
A
andere
advies
andere
projectmanagement
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur
Voltijds
West-Vlaanderen