Maak een jobalert

Hoofdinformaticus service bij dienst ICT

Provincie Oost-Vlaanderen

Functieomschrijving

Het provinciebestuur streeft naar een efficiënte ICT-ondersteuning voor de realisatie van haar doelstellingen. Door deze ondersteuning moeten de gebruikers in staat gesteld worden hun taken op een snelle en efficiënte manier, met behulp van de juiste ICT-middelen, uit te voeren. Daartoe wordt onder andere gebruik gemaakt van een serviceportaal en servicedesk.

De servicedesk en bijhorend serviceportaal zijn de toegangspoort voor diverse meldingen, van incidenten tot projectvragen. Verdelen, categoriseren en opvolgen van deze vragen in combinatie met een gedegen ICT kennis behoren tot de basis van het takenpakket.

De functie van hoofdinformaticus service situeert zich binnen het departement lnterne organisatie, bij de dienst dienst lCT, als leidinggevende van team ‘Servicedesk’ waarbinnen momenteel een 6-tal personen actief zijn. Deze sectie staat onder leiding van de directeur ICT. Een nauwe samenwerking met de andere teams is cruciaal voor een goede ICT-dienstverlening.

In deze functie maak je mee deel uit van de overkoepelende stuurorganen in verband met aanvaarding en verdere opvolging van vragen, taken en projecten.

De functiebeschrijving vind je in bijlage.

Profiel

Raadpleeg de deelneming- en aanstellingsvoorwaarden om deel te nemen via https://vacatures.oost-vlaanderen.be

Aanbod

Het betreft een statutaire functie in voltijds verband.

De tewerkstellingsplaats is het Provinciaal Administratief Centrum ZUID, Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent.

Je wordt aangeworven in de graad van diensthoofd (niveau A rang Ax) met de bijhorende salarisschaal (A4a-A4b). Minimum aanvangssalaris: € 3 740,96 (bruto-maandsalaris bij voltijdse prestaties, aangepast aan de huidige index), reglementaire toeslagen (bv. vakantiegeld en eindejaarstoelage) niet inbegrepen.

Anciënniteit in de openbare sector telt onbeperkt mee. Anciënniteit in de privé-sector kan, voor zover ze relevant is voor de functie, voor maximum 12 jaar meegeteld worden.

Na de indiensttreding geniet je een functionele loopbaan: je verkrijgt een hoger salaris op basis van gunstige evaluatie en anciënniteit.

De provincie biedt haar werknemers:

 • een maatschappelijk nuttige job binnen een moderne werkomgeving
 • maaltijdcheques
 • gratis hospitalisatieverzekering
 • gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer of een fietsvergoeding
 • flexibele werktijden
 • mogelijkheid tot telewerken
 • een degelijke verlofregeling
 • kinderopvang in de paasvakantie en zomervakantie
 • vorming, training en opleiding
 • evenementen voor het personeel
 • korting in de provinciale domeinen, erfgoedcentra,…
Deze vacature loopt nog 26 dagen.
master of gelijkwaardig
3 tot 5 jaar
A
ICT
administratie
logistiek en facility
ict
leidinggevend
technisch
uitvoerend
statutair (vastbenoemd)
Voltijds
Oost-Vlaanderen
Provinciaal Administratief Centrum ZUID
Gouvernementstraat 1
9000 Gent
België
BE