Maak een jobalert

Gemeenschapswacht - vaststeller (C1-C3)

Stad Roeselare

Functieomschrijving

Wil je graag je steentje bijdragen tot een nette, veilige stad waarin het aangenaam is om te leven en te vertoeven, dan is deze functie op jouw lijf geschreven.

Het team Gemeenschapswachten werkt binnen de dienst Samenleven, directie Mens van de stad Roeselare, aan een aangename en veilige woon- en leefomgeving.

Gemeenschapswachten zijn preventief aanwezig op het openbaar domein over het ganse grondgebied van de stad. Hiermee vervullen ze een belangrijke signaalfunctie naar zowel interne diensten (in het kader van onderhoud openbaar domein, ….) als externe partners (vb. politie, De Lijn, jongerenwerkers, …). Sinds 2020 werken de gemeenschapswachten gebiedsgericht. Dat betekent dat in elk gebied in de stad hetzelfde team van gemeenschapswachten aan het werk is. Het centrum valt hier buiten en wordt door het ganse team gemeenschapswachten opgenomen.

Ook ben je vaak aanwezig op evenementen en activiteiten die de stad organiseert.

Je voert verschillende opdrachten uit in het kader van overlastpreventie en werkt actief mee aan verschillende criminaliteitspreventieprojecten zoals:

 • Sensibiliseren rond gauwdiefstal, winkeldiefstal, diefstal aan en uit voertuigen.
 • Opvolgen van achtergelaten fietsen, de zogenaamde weesfietsen.
 • Labelen van fietsen in kader van fietsdiefstalpreventie.
 • Screening van inbraakveiligheid van woningen.
 • Preventie in je wijk: preventieproject ism politie en brandweer.
 • Toezicht in het kader van complexe meldingen overlast.

 

Als gemeenschapswacht ben je vaak het eerste aanspreekpunt voor burgers bij vragen, klachten en problemen. Je signaleert en registreert hun meldingen of verwijst de burger door naar de gepaste dienst- of hulpverlening.

Naast deze sensibiliserende en informerende taak, voer je als gemeenschapswacht ook taken uit die gericht zijn op het handhaven van overlast en kan je in dat kader ook vaststellingen GAS opmaken (Wetgeving: het vaststellen van inbreuken op de gemeentelijke reglementen en verordeningen in het kader van de wet van 24 juni 2013 die uitsluitend voorwerp kunnen uitmaken van een administratieve afhandeling)

 • Netheid: onderhoud van de stoep, wildplassen, sluikstort, netheid braakliggende terreinen, …
 • Parkeerovertredingen
 • Veiligheid: het ontbreken van huisnummers, reclameborden, neusborden, …

Profiel

Je wil als medewerker van de stad graag mensen centraal zetten. Je bent geëngageerd en betrouwbaar en je wil samen met je collega's elke dag beter doen dan de dag ervoor.

 • Je voldoet aan de voorwaarden zoals gesteld in de wet tot instelling van de functie van de gemeenschapswachten. Zie hoofdstuk III van de wet in bijlage. Onder meer onderstaande voorwaarden zijn van toepassing:

  • Je bent minimum 18 jaar oud.
  • Je hebt een onbesproken gedrag aan te tonen via het uittreksel uit het strafregister.
  • Je hebt de Belgische nationaliteit.
  • Daarnaast heb je een diploma van het hoger secundair onderwijs (gemeenschapswacht-vaststeller).

 

 • Daarnaast voldoe je aan het profiel van een gemeenschapswacht-vaststeller zoals omschreven in de Wet van 15 mei 2007:

  • Burgerzin.
  • Respect voor de medemens.
  • Een incasseringsvermogen ten aanzien van agressief gedrag van derden en het vermogen zich hierbij te beheersen.
  • Respect voor plichten en procedures.
    
 • Je hebt bij voorkeur een rijbewijs cat. B. 
 • Je spreekt vlot Nederlands en bent bij voorkeur meertalig.
 • Je bent bereid om te werken in een wisselend uurrooster: zaterdagwerk (richtinggevend 1 op 4), avondwerk (wisselend, max. tot 20 u., met uitzondering van evenementen) en het werken tijdens verschillende evenementen (soms op zondag).
 • Je bent bereid de basisopleiding tot gemeenschapswacht en de opleiding tot GAS-vaststeller te volgen bij aanwerving.
 • Je hebt interesse in en ervaring met thema’s zoals veiligheid en criminaliteitspreventie.
 • Je kent de basis softwarepakketten zoals Word, Powerpoint, Excel…
 • Je kan zowel zelfstandig werken als werken in teamverband.
 • Je kan vlot communiceren met verschillende doelgroepen (ouderen, jongeren, maatschappelijke kwetsbaren).
 • Je bouwt vlot een netwerk op.
 • Je bent een scherpe observator en slaagt erin een goede en snelle analyse te maken van de situatie. Je springt flexibel om met wisselende omstandigheden.

Aanbod

 • Een aantrekkelijke verloning volgens barema C1-C3.
  Zes jaar relevante beroepservaring (uit privé of zelfstandig) wordt meegerekend voor de bepaling van de geldelijke anciënniteit. Alle overheidsanciënniteit wordt meegenomen.
 • In het kader van plaats- en tijdsonafhankelijk werken worden de nodige IT-werkmiddelen voorzien (smartphone met abonnement en tablet).
 • Flexibel uurrooster volgens afspraken binnen de dienst.
 • Ruime opleidings- en loopbaanmogelijkheden.
 • Maaltijdcheques van € 6,5 per gewerkte dag.
 • Een uitgebreid verlofstelsel (30 tot 35 dagen afhankelijk van je leeftijd).
 • Een hospitalisatieverzekering.
 • Integrale terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer.
 • Een fietsvergoeding.
 • Een tweede pensioenpijler (=pensioensparen) van 3% van het brutoloon.
 • Een toffe werkomgeving met heel wat activiteiten in kader van Fit4work.
Deze vacature loopt nog 24 dagen.
(hoger) secundair onderwijs
Geen ervaring
C
andere
administratie
advies
andere
uitvoerend
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur
Voltijds
West-Vlaanderen