Maak een jobalert

Gemeenschapswacht-vaststeller

lokaal bestuur Hove

Functieomschrijving

Als gemeenschapswacht-vaststeller maak je deel uit van het team openbare werken en veiligheid. Je voert je opdrachten uit in het kader van de veiligheids- en preventieopdrachten, gericht op het verhogen van het veiligheidsgevoel van de burgers en het voorkomen van openbare overlast en criminaliteit in het kader van de gemeentelijke administratieve sancties.

Profiel

 • minstens 18 jaar oud zijn;
 • in het bezit zijn van de Belgische nationaliteit;
 • in het bezit zijn van een getuigschrift hoger secundair onderwijs (diploma van het secundair onderwijs dat men bekomt op het einde van het tweede jaar van de  derde graad (zesde jaar) in het ASO, TSO of KSO. Voor het BSO is aan deze  voorwaarde voldaan in geval men slaagt in het derde jaar van de derde graad (wat men zevende jaar noemt);
 • in het bezit zijn van het attest van de basisopleiding 'gemeenschapswachten' en van de basisopleiding GAS-vaststeller (gemeentelijke administratieve sancties), of bereidt zijn onmiddellijk na de indiensttreding, het eerst ingerichte totale opleidingsprogramma ‘gemeenschapswachten’ en 'Gemeentelijke Administratieve Sancties' te volgen in een erkend opleidingscentrum en te slagen in het examen.
 • niet veroordeeld geweest zijn, zelfs niet met uitstel, tot een correctionele of een criminele straf bestaande uit een boete, een werkstraf of gevangenisstraf,  behoudens veroordelingen wegens inbreuken op de wetgeving betreffende de politie over het wegverkeer;
 • geen feiten hebben gepleegd die, zelfs als ze niet het voorwerp hebben uitgemaakt van een strafrechtelijke veroordeling, raken aan het vertrouwen in de betrokkene doordat ze in hoofde van de betrokkene een ernstige maatschappelijke tekortkoming uitmaken of een tegenindicatie voor het gewenste profiel van de gemeenschapswacht uitmaken
 • niet tegelijkertijd werkzaamheden uitoefenen van privédetective, een functie uitoefenen in het kader van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, lid zijn van een politiedienst of een door de Koning bepaalde activiteit uitoefenen;
 • bij voorkeur in het bezit zijn van een rijbewijs B;
 • slagen in een selectieprocedure;
 • een psychotechnische screening afleggen bij een extern bureau, met als eindresultaat 'geschikt'

Aanbod

 • voltijdse contractuele functie (onbepaalde duur) - 38 uur/week
 • aanleg wervingsreserve van 3 jaar.
 • flexibele uurregeling
 • gratis collectieve hospitalisatieverzekering – uitgebreide formule – aansluiting gezinsleden mogelijk aan voordelige premie
 • aansluiting bij de GSD-V, de sociale dienst van Vlaanderen met tal van voordelen
 • maaltijdcheques 8 euro (werkgeversbijdrage: 6,91 euro)
 • terugbetaling 100% kosten woon-werk verkeer met openbaar vervoer
 • fietsvergoeding woon-werk verkeer: maximum bedrag per kilometer dat op grond van de fiscale wetgeving en de socialezekerheidswetgeving is vrijgesteld
 • 2de pensioen pijler: 3%
 • gunstige vakantieregeling (regeling publieke sector - 35 dagen)
 • diensten bij een overheid komen in aanmerking voor de opbouw van geldelijke anciënniteit, beroepservaring in de privésector of als zelfstandige die rechtstreeks relevant is voor de uitoefening van de functie kan in aanmerking worden genomen (mits voorleggen van de nodige bewijsstukken)
Deze vacature loopt nog 6 dagen.
(hoger) secundair onderwijs
Geen ervaring
C
openbare werken
andere
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur
Voltijds
Antwerpen