Maak een jobalert

Financieel adviseur

Provincie Antwerpen

Functieomschrijving

Wie zijn wij?

Interreg-programma’s financieren grensoverschrijdende projecten vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) in elke grensstreek binnen de Europese Unie. Langs de grens tussen België en Nederland is het Interreg-programma Vlaanderen-Nederland het belangrijkste met een Europees subsidiebudget van circa 150 miljoen euro.

Elk Interreg-programma heeft een eigen secretariaat. Het secretariaat Interreg Vlaanderen-Nederland is een jong en dynamisch team van circa twintig mensen. Ze zorgen voor de bekendmaking en kwaliteitsbewaking van het programma en voor de werving, begeleiding, beoordeling en controle van projecten.

Voor het Interreg-programma Vlaanderen-Nederland is de Provincie Antwerpen aangesteld als managementautoriteit. Het gemeenschappelijk secretariaat is daarom ingebed in het Antwerpse APB Provinciaal Secretariaat voor de Europese Structuurfondsen (APB PSES), waarmee de arbeidsovereenkomst wordt afgesloten.

Voor onze financiële cel zijn we op zoek naar financieel adviseurs (totaal 1,5 VTE), voor de uitbouw van een versterkte rol van het secretariaat alsook voor advies, expertise, opvolging en controle op vlak van financiën en audit. De financiële cel bestaat momenteel uit twee financieel adviseurs en twee financieel-administratieve controllers, aangestuurd door een coördinator financiële cel.

Voor meer informatie over Interreg Vlaanderen-Nederland, zie www.grensregio.eu.

Wat zal je doen als financieel adviseur:

Als financieel adviseur neem je de rol op van een analist, een zelfstandige financiële veldwerker en een klantgerichte pedagoog:

 • Je zorgt voor een doeltreffende, correcte en coherente monitoring, evaluatie en verslaggeving over de financiële vorderingen van het programma
 • Je draagt bij aan beleidsinitiatieven gericht op de goede werking van het programma op financieel-administratief vlak
 • Je draagt bij aan het optimaliseren van de kostendeclaraties van projecten- en het controleproces van deze kostendeclaraties
 • Je draagt bij aan de projectbeoordeling en de monitoring van de voortgang van projecten voor financieel-administratieve aspecten, onder meer door de verwerking van de financiële rapportages en via projectbezoeken
 • Je hebt een adviesrol met betrekking tot projectadministratie, inkomstenmonitoring en financiële risico’s bij projecten
 • Je analyseert de financiële controles en audits met het oog op kwaliteitsverbetering van de interne en externe controlesystemen
 • Je ontwikkelt kennis en expertise op vlak van financiële en auditkwesties zodat je een echte expert wordt in je rol

Profiel

Wie ben jij?

Als financieel adviseur beschik je over onderstaande gedragscompetenties:

 • Probleemanalyse: je maakt eenvoudige analyses van complexe dossiers
 • Oordeelsvorming: je vormt een goed onderbouwd en geïntegreerd oordeel met een veelzijdige en genuanceerde kijk
 • Klantgerichtheid: je onderzoekt de noden van klanten en je neemt acties om de dienstverlening naar klanten te optimaliseren
 • Samenwerken: je stimuleert de samenwerking binnen de eigen identiteit waarbij je teamobjectieven boven individuele objectieven stelt
 • Resultaatsgerichtheid: je formuleert uitdagende (maar haalbare) doelstellingen en zet zich ten volle in om deze te bereiken
 • Initiatief: je neemt initiatieven om structurele problemen binnen het eigen takendomein op te lossen
 • Nauwgezetheid: je blijft onder verhoogde druk kwaliteitsvol werk afleveren
 • Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden: je past eigen communicatiewijze aan, aan de mogelijkheden/eigenheden van de communicatiepartner
 • Voortgangscontrole: je ontwikkelt systemen om de voortgang op te volgen
 • Plannen en organiseren: je plant en organiseert grote en moeilijke taken, opdrachten, oplossingen op korte termijn die onderhevig zijn aan onvoorziene omstandigheden en die eventueel concrete repercussies hebben voor anderen

Hiernaast beschik je over volgende kenniscompetenties:

 • Je hebt kennis van en inzicht in audit, boekhouding en financiële controle, en bent bereid je hierin verder te verdiepen
 • Je bent vertrouwd met regelgeving over overheidsopdrachten (BE) en/of aanbestedingen (NL), of bent bereid je deze kennis snel eigen te maken
 • Je hebt een grondige kennis van Word en Excel. Affiniteit met VBA (macro’s) is een pluspunt.
 • Je bent de Engelse taal machtig, zowel schriftelijk als mondeling

Bijkomende aandachtspunten

 • Je hebt affiniteit met cijfers, budgetten, tabellen en financiële gegevens
 • Je bent goed in staat om zowel individueel als in teamverband te functioneren.
 • Jouw ervaring met grensoverschrijdende samenwerking en/of Europese programma’s is een pluspunt.

Aan welke voorwaarden moet je voldoen?

Aanwervingsvoorwaarden: diploma- en ervaringsvereisten

Er zijn geen diploma- en ervaringsvereisten.

In deze functie is echter een master-denkniveau gewenst. Kandidaten die niet in het bezit zijn van minimum een geldig master diploma dienen deel te nemen aan een capaciteitsproef. Deze kandidaten nodigen we uit om een abstracte en numerieke redeneerproef af te leggen op master-niveau. Om te slagen moet een kandidaat een gemiddelde score van 4 halen op de afgelegde testen.

De capaciteitsproef zal doorgaan op 19 december 2019 om 13u30 in het Provinciehuis, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen.

Enkel kandidaten die slagen voor de capaciteitsproef of in het bezit zijn van een masterdiploma kunnen deelnemen aan de selectieprocedure. 

Aanbod

Wat bieden wij jou?

Geïndexeerd loon

Je start in salarisschaal A1a: het bruto maandsalaris ligt tussen € 3107,98 en € 4836,22

Na 4 jaar anciënniteit ga je over naar salarisschaal A1b: het bruto maandsalaris ligt tussen € 3598,71 en € 5014,02

Na 18 jaar anciënniteit (in A1a en A1b samen) ga je over naar salarisschaal A2a: het bruto maandsalaris ligt tussen de € 4800,66 en € 5149,15

Bij je aanwerving gaan we na hoeveel jaar relevante ervaring (en anciënniteit bij onze of andere overheden) je in eerdere functies hebt opgebouwd. Die ervaring wordt meegenomen in de berekening van je bruto salaris.

Bekijk onze loonsimulator om een gedetailleerde inschatting te maken van je bruto- en netto maandsalaris.

Extralegale voordelen

 • gratis hospitalisatieverzekering met mogelijkheid gezinsleden aan voordelige voorwaarden aan te sluiten
 • maaltijdcheques van 7 EUR
 • gratis openbaar vervoer voor verplaatsing van en naar het werk.
 • 35 dagen jaarlijkse vakantie (a rato van het aantal gepresteerde maanden)
 • extra legaal pensioen voor contractuele functies
 • diverse opleidingsmogelijkheden
 • personeelskring met uitgebreide sportieve, sociale en familiale activiteiten
 • glijdende werkuren
Deze vacature loopt nog 1 dag.
master of gelijkwaardig
1 tot 2 jaar
A
administratie
andere
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur
Voltijds
Antwerpen
Parkhuis
Koningin Elisabethlei 22
2018 Antwerpen
België
BE