Maak een jobalert

Expert gemeentefiscaliteit (m/v/x)

Stad Aalst

Functieomschrijving

Ben je vertrouwd met de regelgeving m.b.t. belastingmateries? Ben je besluitvaardig? Werk je graag in teamverband? Lees dan snel verder!

Beknopte jobinhoud:

De dienst Financiën maakt het financiële luik van het meerjarenplan op en volgt deze op, registreert alle geldstromen (aankopen, verkopen, betalingen) en zorgt voor de opmaak van de jaarrekening en de inventaris. Verder staat de dienst ook in voor de opmaak van de belastingkohieren van de lokale gemeentebelastingen en zorgt ze voor de inning van alle fiscale en niet-fiscale vorderingen in wisselwerking met alle stads- en OCMW-diensten.

Je maakt als expert gemeentefiscaliteit deel uit van dienst Financiën, team belastingen dat uit 5 personen bestaat.

Het team Belastingen is verantwoordelijk voor de belastingen die de stad int waaronder in bijzonder de lokale belastingen. Dit is een belangrijke inkomstenbron voor de stad en is tevens een complexe en specifieke materie.

Jouw belangrijkste uitdagingen:

 • Je informeert en adviseert collega’s en externen (vb. belastingplichtigen, …) over de procedures, regelgevingen, dossiers… m.b.t. gemeentefiscaliteit.
 • Je zoekt oplossingen voor problemen m.b.t. gemeentefiscaliteit en detecteert opportuniteiten om de bestaande dienstverlening te verbeteren.
 • Je bewaakt de correcte toepassing van o.a. belasting- en retributiereglementen, procedures m.b.t. gemeentefiscaliteit en je ziet er op toe dat de regelgeving en afsprakenkader m.b.t. gemeentefiscaliteit wordt toegepast en gerespecteerd.
 • Je volgt administratief de dossiers m.b.t. gemeentefiscaliteit (timing, versturen van documenten, bekendmakingen belasting- en retributiereglementen, publiceren op de website en overmaken aan het toezicht, …) op en berekent gegevens rond belastingen in de dossiers.
 • Je volgt juridische geschillen op in samenwerking met de juridische dienst.

Profiel

Jij...

 • hebt een masterdiploma of je beschikt over 3 jaar beroepservaring in een adviserende en/of coördinerende functie binnen het domein fiscaliteit en slaagt in de niveau- en capaciteitstest.
 • bent vertrouwd met de regelgeving over specifieke belastingmateries.
 • bent communicatief vaardig: je kan een (moeilijke) boodschap vlot en duidelijk overbrengen op maat van je gesprekspartner, maar je kan ook vanuit je expertise gericht advies geven aan collega’s binnen het team en leidinggevende, interne diensten, …
 • bent sterk in samenwerken, zowel binnen het eigen team als met andere stadsdiensten, bestuursorganen, burgers en relevante partners.
 • bent besluitvaardig en neemt, na afweging van alle relevante aspecten, op onderbouwde wijze beslissingen.

Aanbod

Stad Aalst...

 • biedt je een gevarieerde job in een organisatie waar samenwerken, betrokkenheid, vertrouwen en klantgerichtheid centraal staan, want “Samen bergen verzetten, da’s klasse!”.
 • heeft een voltijds contract van onbepaalde duur als expert gemeentefiscaliteit in de aanbieding waarbij je werkt in een flexibel uurrooster.
 • biedt je een loon binnen weddeschaal A1a-A2a (met een basisbrutowedde tussen 3233,44 EUR per maand en 5357 EUR per maand). Relevante anciënniteit komt in aanmerking, zowel uit de openbare sector, privésector of als zelfstandige. De door jou ingediende tewerkstellingsattesten worden onderzocht en vervolgens wordt de relevante anciënniteit bepaald.
 • geeft je de kans om aan de slag te gaan in het centrum Aalst, nl. in het administratief centrum (adres: Werf 9). Je krijgt de mogelijkheid om thuis te werken.
 • vult jouw loon verder aan met een aantrekkelijk pakket extralegale voordelen zoals maaltijdcheques en een fietspremie. Daarnaast voorzien we uiteraard alles wat je nodig hebt om jouw functie goed uit te oefenen (vb. laptop)
 • als werkgever, daar lees je hier alles over.
Deze vacature loopt nog 6 dagen.
master of gelijkwaardig
3 jaar ervaring
A
financiën en begroting
advies
andere
financieel
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur
Voltijds
Oost-Vlaanderen