Maak een jobalert

Educatief consulent docAtlas

Provincie Antwerpen

Functieomschrijving

Wie zijn wij?

Het APB Documentatiecentrum Atlas (docAtlas) is een pedagogisch en intercultureel leercentrum voor het onderwijs.

DocAtlas zet zich in voor de bevordering van gelijke onderwijskansen. Daar hoort ook het bevorderen van de gekwalificeerde uitstroom van leerlingen en de (brede) toeleiding naar de arbeidsmarkt bij. Leraren op zoek naar leermiddelen Nederlands voor anderstaligen of naar materialen om met de klas of- school te werken rond (wereld)burgerschap, sociale vaardigheden en het leren omgaan met diversiteit zijn onze belangrijkste doelgroep. DocAtlas maakt deel uit van het provinciaal flankerend onderwijs- en arbeidsmarktbeleid.

Bij docAtlas kunnen klanten tijdens de openingsuren o.m. het aanbod aan boeken, leermiddelen en  spelmateriaal  verkennen en uitlenen. Ze krijgen daarbij hulp en advies van de documentalisten. DocAtlas organiseert ook verschillende leeractiviteiten voor leerkrachten om hun deskundigheid te bevorderen.

Meer informatie over het APB Documentatiecentrum Atlas (docAtlas) vind je op www.provincieantwerpen.be.

Wat zal je doen?

Als educatief consulent bestaat je takenpakket uit 2 grote luiken:

Educatief luik:

 • je bent het 1e aanspreekpunt voor het educatief aanbod van docAtlas. Dit educatief aanbod omvat al onze leeractiviteiten voor de doelgroep
 • je initieert vormingen en nieuwe leeractiviteiten
 • je coördineert en plant het volledige leeraanbod van docAtlas over het hele schooljaar in overleg met collega’s
 • je zorgt daarbij voor een vlotte en kwalitatieve implementatie en een goede spreiding van het aanbod
 • je evalueert regelmatig het aanbod en stuurt bij waar nodig
 • Je communiceert zowel intern als extern over ons leeraanbod en houdt daarbij een oogje op de logistieke noden en stemt dit tijdig af met de logistieke medewerkers en procedures
 • je houdt voeling met je collega’s en stemt met hen af bij specifieke thematische vormingen of leeraanbod zodat de link met de materialen in de bib maximaal gelegd wordt.

Communicatief luik:

 • je coördineert en beheert alle communicatiekanalen van docAtlas en zorgt voor een actuele en up to date communicatie van alle aspecten van onze werking naar onze klanten en andere stakeholders. (Onze instrumenten daarvoor zijn een 2-maandelijkse elektronische nieuwsbrief, website, flyers en affiches, sociale media, jaarverslag)
 • je voert specifieke communicatie-taken uit inherent aan ons leercentrum: je trekt aanwinstenlijsten uit het bibliotheeksysteem en maakt deze op, je stimuleert het gebruik van ons aanbod op verschillende (creatieve) manieren, ook digitaal, je communiceert tijdig sluitingsdagen en andere publieksaankondigingen, je voert mee promotie voor docAtlas: zo zal je o.a. op beurzen en stands staan. Logischerwijze sla je de digitale wereld niet over
 • je bouwt in samenwerking met en onder supervisie van de leidinggevende zowel een intern als een extern communicatiebeleid uit
 • je vertegenwoordigt docAtlas op het communicatieforum van het provinciebestuur
 • samen met je collega’s zorg je mee voor promotie en zorg je ervoor dat de bibliotheek visueel aantrekkelijk is en dat we wervende promotiematerialen kunnen inzetten

Algemene taken:

 • je neemt vanuit je functie je deelverantwoordelijkheid op bij het uitvouwen van de collectieve strategie “transitie van documentatiecentrum naar leercentrum”. Je gebruikt daarbij je didactische vaardigheden bij het begeleiden van groepen in de door docAtlas aangeboden leeractiviteiten
 • je bouwt expertise op en volgt de ontwikkelingen in de bibliotheek-, onderwijs- en andere relevante sectoren op door o.a. studiedagen, vakliteratuur, uitwisselingen, … Daarbij maak je optimaal gebruik van deze kansen om nieuwe contacten te leggen en bestaande te verstevigen met als doel het netwerk van docAtlas te versterken.
 • je ondersteunt het documentalistenteam en bouwt mee aan de publiekswerking van docAtlas. Een noodzakelijke component daarbij is de baliepermanentie in de bibliotheek. Dat houdt o.m. in dat je klanten actief helpt in hun zoektocht naar geschikte materialen, hen hierover advies geeft en het leenproces administratief opvolgt
 • je werkt vanuit jouw specifieke invalshoek mee aan het project rubrieksindeling bij het herdenken en promoten van de achtergrondcollecties volgens de nieuwe opdracht van docAtlas
 • je neemt deel aan collectieve teamtaken en –overleg

Profiel

Wie ben jij?

Als educatief consulent ben je sterk in onderstaande gedragscompetenties:

 • klantgerichtheid: je onderzoekt actief de noden van onze klanten en onderneemt acties om de dienstverlening naar klanten te optimaliseren
 • zin voor kwaliteit: je gaat actief op zoek naar mogelijkheden om de kwaliteit van je werk te verbeteren
 • mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid: je communiceert vlot mondeling en schriftelijk met onze verschillende doelgroepen
 • didactische vaardigheden: je kan enthousiasmeren met behoud van helderheid en structuur, om competenties van anderen te ontwikkelen
 • samenwerken: je stimuleert de samenwerking binnen de eigen entiteit
 • overtuigingskracht: je overtuigt door inhoud en aanpak
 • netwerken: je legt nieuwe contacten die voor de eigen taak en opdracht nuttig kunnen zijn
 • creativiteit: je bent vernieuwend en origineel in je aanpak
 • flexibel gedrag: je past je gedrag doelgericht aan om de gestelde doelstellingen beter te kunnen bereiken
 • initiatief: je neemt het initiatief om structurele problemen binnen het eigen takendomein op te lossen
 • plannen en organiseren: je plant en organiseert grote en moeilijke taken, opdrachten, oplossingen op korte termijn die onderhevig zijn aan onvoorziene omstandigheden en die eventueel concrete repercussies hebben voor anderen

Je beschikt hiernaast ook over volgende kenniscompetenties:

 • pedagogische en didactische inzichten
 • een vlotte pen
 • kennis van Adobe CQ en van Adobe Indesign zijn een plus, evenals van Campaign Monitor en google analytics.
 • kennis van andere tools die communicatie kunnen ondersteunen zoals bv. Canva en Trello zijn een pluspunt
 • vlotte omgang met sociale media
 • kennis van en ervaring met bibliotheeksystemen, bij voorkeur Brocade
 • kennis van moderne informaticatoepassingen zoals Word, Excel, PowerPoint, Outlook
 • je kan vlot Engelse teksten lezen en begrijpen en je kan je, zowel mondeling als schriftelijk, goed uitdrukken in het Engels

Bijkomende troeven: onderstaande kennis of ervaring vormen een voordeel:

 • je komt uit het onderwijs of hebt voeling met het onderwijsveld en/of educatieve materialen en leerprocessen (de doelgroep bestaat hoofdzakelijk uit  leerkrachten)
 • je hebt een passie voor educatieve materialen en wil dat ook overbrengen bij de doelgroep
 • je hebt kennis van en/of ervaring in het bibliotheekwezen en met bibliotheeksystemen
 • je hebt kennis van en/of ervaring met Nederlands voor anderstaligen en/of met welzijnsthema’s in de school (o.m. omgaan met diversiteit)

Bijkomende aandachtspunten:

 • je bent bereid om sporadisch te werken vanuit de docAtlas-vestiging te Turnhout (max. 1 dag per week, goed bereikbaar met openbaar vervoer)
 • je bent bereid om jezelf in te werken in het bibliotheekwezen en je bent bereid om regelmatig opleidingen te volgen

Aan welke voorwaarden moet je voldoen?

Je bent in het bezit van minimum een bachelordiploma.

 

Aanbod

Wat bieden wij jou?

Je start in salarisschaal B1: het bruto maandsalaris ligt tussen € 2460,78 en € 3321,34

Na 4 jaar anciënniteit ga je over naar salarisschaal B2: het bruto maandsalaris ligt tussen € 2859,06 en € 3762,29

Na 18 jaar anciënniteit ga je over naar salarisschaal B3: het bruto maandsalaris ligt tussen de € 3790,74 en € 4146,34

Bij je aanwerving gaan we na hoeveel jaar relevante ervaring (en anciënniteit bij onze of andere overheden) je in eerdere functies hebt opgebouwd. Die ervaring wordt meegenomen in de berekening van je bruto salaris.

Bekijk onze loonsimulator om een gedetailleerde inschatting te maken van je bruto- en netto maandsalaris.

Extralegale voordelen

 • gratis hospitalisatieverzekering met mogelijkheid gezinsleden aan voordelige voorwaarden aan te sluiten
 • maaltijdcheques van 7 EUR
 • gratis openbaar vervoer voor verplaatsing van en naar het werk
 • fietsvergoeding
 • 35 dagen jaarlijkse vakantie (a rato van het aantal gepresteerde maanden)
 • extra legaal pensioen voor contractuele functies
 • diverse opleidingsmogelijkheden
 • personeelskring met uitgebreide sportieve, sociale en familiale activiteiten
 • glijdende werkuren
Deze vacature is afgelopen. Je kan geen sollicitatie meer indienen.
bachelor of gelijkwaardig
Geen ervaring
B
onderwijs en vorming
communicatie & marketing
uitvoerend
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur
Voltijds
Antwerpen
DocAtlas
Carnotstraat 110
2060 Antwerpen
België
BE