Maak een jobalert

Dossierbeheerder aanvragen en lopende dossiers

Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)

Functieomschrijving

Het Fonds Wetenschappelijk onderzoek – Vlaanderen stimuleert en ondersteunt door financiële steun het fundamenteel wetenschappelijk onderzoek, het strategisch basisonderzoek, het klinisch-wetenschappelijk onderzoek, de aanschaf van zware en middelzware onderzoeksinfrastructuur en het beheer van grote rekencapaciteit in Vlaanderen. De financiële middelen die het FWO in hoofdzaak ter beschikking krijgt van de Vlaamse Regering, investeert het in mandaten en projecten, in mensen en infrastructuur, in reisbeurzen en internationale samenwerking. Momenteel heeft het FWO een vacature voor een (m/v/x):

Dossierbeheerder aanvragen en lopende dossiers

Je analyseert en verwerkt binnenkomende aanvragen in verband met mandaten en projecten, je toetst alle aanvragen aan de formele voorwaarden teneinde een beslissing over de ontvankelijkheid te kunnen nemen en de aanvragen volledig voor te bereiden voor de behandeling door de expertpanels. Je verwerkt de wetenschappelijke verslagen. Je informeert de aanvrager en functioneert als aanspreekpunt. Je volgt volledig de lopende dossiers op vanaf de toekenning door de raad van bestuur tot de afsluiting van het dossier. Je wordt rechtstreeks aangestuurd door het (adjunct)diensthoofd aanvragen en lopende dossiers.

Profiel

Je hebt een professioneel gericht bachelordiploma of gelijkwaardig door ervaring. Je kan je, zowel mondeling als schriftelijk, vlot uitdrukken in het Engels. Tevens ben je in staat specifieke regelgeving toe te passen  en te interpreteren.  Je bezit zeer goede administratieve vaardigheden en hebt relevante ervaring binnen een administratieve omgeving.

Aanbod

Een contract van onbepaalde duur. Een salaris volgens schaal B111 (Zie ook: https://www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen/salarissimulator). Alle nuttige werkervaring wordt financieel gehonoreerd. Gratis openbaar vervoer van en naar het werk, gratis hospitalisatie- en groepsverzekering, glijdende werktijdregeling, 35 dagen vakantie en maaltijdcheques van 8 euro per gewerkte dag.

Deze vacature loopt nog 13 dagen.
bachelor of gelijkwaardig
Geen ervaring
B
wetenschap en innovatie
administratie
advies
wetenschappelijk
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur
Voltijds
Brussel