Maak een jobalert

Directeur vzw De Lilse Bergen

Provincie Antwerpen

Functieomschrijving

Het Recreatiedomein De Lilse Bergen is een domein van ruim 60 ha, met alle faciliteiten voor dag- en verblijfsrecreatie.

Tijdens het seizoen, van april tot september, bezoeken in een normale zomer ongeveer 130.000 dagrecreanten en sportievelingen de recreatiezone, met zwemvijver, strand en ligweide, waterrecreatie en attracties en speeltuin.

De horecazaken cafetaria De Specht, strandgebouw De Eekhoorn en de frituur zijn in concessie.  De campingwinkel wordt in eigen exploitatie uitgebaat.

Op het domein vinden jaarlijks ook een aantal evenementen plaats die gezamenlijk ongeveer 40.000 à 60.000 bezoekers genereren.

Op het domein zijn uitgebreide verblijfsmogelijkheden, met een camping met kampeerplaatsen (245 jaarplaatsen, 223 toeristische plaatsen, 26 kampeerautoplaatsen) .en verhuureenheden (8 stacaravans, 5 kampeerhutten, 5 verhuurtenten, een boomhut en een foorwagen).

Deze verblijfsaccommodatie is goed voor ongeveer 50.000 overnachtingen op jaarbasis.

 De jaarlijkse omzet van de vzw De Lilse Bergen schommelt tussen de 1.570.000 euro en 1.780.000 euro.

 Wat zal je als directeur doen?

Lange termijn

1. Beleidsmanagement

 • Detecteren, creëren en aansturen van interne en/of externe samenwerkingsverbanden om de noden en behoeften te bepalen en de doelstellingen te realiseren.
 • Uitvoeren van de nodige benchmarking en om een actueel zicht te behouden en trends te detecteren.
 • Ontwikkelen van een beleid en toekomstvisie voor het domein.
 • Aftoetsen van de haalbaarheid van de toekomstvisie met andere (interne en/of externe) spelers op de markt.
 • Adviseren aan de voorzitter en de raad van bestuur inzake de specifieke materie, de organisatiestructuur en processen.
 • Rapportage aan en voorstellen formuleren aan de raad van bestuur
 • Bijdragen tot de strategische planning en de opmaak van het meerjarenplan.
 • Evalueren en bijsturen van het meerjarenplan.

 2. Financieel management

 • Aanleveren van de input voor de opmaak van de financiële nota van het meerjarenplan.
 • Opvolgen, aansturen en evalueren van de financiële middelen van de vzw.

 Middellange en korte termijn

 1. Beleidsmanagement

 • Opstellen van de operationele doelstellingen van de vzw.
 • Uitbouwen van een intern en extern communicatiebeleid.
 • Ontwikkelen en implementeren van een efficiënte dienststructuur, procedures en processen opdat de operationele doelstellingen en terugkerende taken zo efficiënt en kwaliteitsvol mogelijk uitgevoerd worden waarbij een efficiënte dienstverlening, interne communicatie en de algemene veiligheid gegarandeerd worden.
 • Evalueren en bijsturen van de interne processen en procedures.
 • Zetten van de noodzakelijke stappen opdat de interne procedures, richtlijnen en codes, enz. correct uitgevoerd en gerespecteerd worden.
  • Inhoudelijk en eventueel organisatorisch ondersteunen bij organisatie brede projecten.
  • Opvolgen van het milieumanagementsysteem 

2. Financieel management

 • Rapporteren en evalueren over het financieel management van de vzw.
 • Opmaken van de jaarlijkrekening.
 • Opvolgen van de financiële cyclus.

3. Personeelsmanagement

 • Opmaken van het personeelsbehoefteplan in lijn met de beleidsdoelstellingen.
 • Doorvoeren van het globaal HRM-beleid, afgestemd op de noden van de vzw.
 • Opvolgen en instaan voor een correcte afhandeling van de verschillende HR-processen (werving, opvolging, evaluatie, …).

4. Belangenvertegenwoordiging

 • Vertegenwoordiging van de vzw bij diverse toeristische organisaties en overheden.

5. Juridisch management

 • Toezien op de naleving van de wetgeving.

Specifieke taken

 • Ontwikkelen van een doordacht profileringsbeleid voor een sterke marktpositie.
 • Behandelen van complexe dossiers.
 • Opmaak en verdediging van de jaarrekening en het jaarverslag.
 • Opmaken, evalueren en bijsturen van het jaarprogramma/plan.
 • Opnemen van budgethouderschap.
 • Toezien op de opmaak van contracten en gebruiksovereenkomsten.
 • Anticiperen op de nieuwe regelgeving.
 • Vertalen van het profileringsbeleid naar product, plaats, prijs en promotie toe.

Profiel

Als medewerker van onze vzw draag je bij aan het bereiken van de missie en visie van onze organisatie. Je beschikt daarom over volgende vijf kerncompetenties:

 • klantgerichtheid
 • zin voor kwaliteit
 • resultaatsgerichtheid
 • openstaan voor verandering
 • samenwerken

Als directeur beschik je bijkomend over de onderstaande specifieke gedragscompetenties:

 • overtuigingskracht
 • netwerken
 • veranderingsbereidheid
 • inlevingsvermogen
 • visie
 • flexibel gedrag
 • richting geven
 • besluitvaardigheid
 • delegeren
 • stressbestendigheid

Hiernaast beschik je over de volgende kenniscompetenties:

 • Kennis van informaticatoepassingen (Word, Excel, Outlook).
 • Basiskennis van zowel Duits, Engels en Frans.
 • Kennis van het openluchtrecreatieve en toeristische landschap.

Aan welke voorwaarden moet je voldoen?

Aanwervingsvoorwaarden: diploma- en ervaringsvereisten

Je beschikt over een masterdiploma aangevuld met minstens 4 jaar relevante leidinggevende beroepservaring, bij voorkeur in de openluchtrecreatieve en/of toeristische sector.

Aandachtspunt

De nodige flexibiliteit qua weekend- en avondwerk.

Aanbod

Je start in salarisschaal A5a: het bruto maandsalaris start op 3.882,74 EUR.  Bij je aanwerving gaan we na hoeveel jaar relevante ervaring en anciënniteit je hebt opgebouwd. Die ervaring wordt meegenomen in de berekening van je bruto salaris met een maximum van zes jaar.

Extralegale voordelen

 • maaltijdcheques van 8,0 EUR
 • fietsvergoeding
 • 20 dagen jaarlijkse vakantie
 • extra legaal pensioen
 • glijdende flexibele werkuren
Deze vacature loopt nog 12 dagen.
master of gelijkwaardig
4 jaar ervaring
A
socio-cultureel
leidinggevend
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur
Voltijds
Antwerpen
De Lilse Bergen
Strandweg 6
2275 Lille
België
BE