Maak een jobalert

Diensthoofd Preventie Samenleven

Stad Brugge

Functieomschrijving

Stad Brugge organiseert een contractuele aanwervingsprocedure voor een diensthoofd Preventie Samenleven bij de dienst Preventie (salarisschaal A4a-A4b – deadline 22 september 2019).

 • Je neemt de leiding over de stedelijke preventiedienst en coördineert daarnaast projecten i.k.v. veiligheid en preventie met oog op de algemene leefbaarheid van de stad.
 • Je draagt bij tot een onderbouwd preventie- en leefbaarheidsbeleid en volgt de evoluties en regelgeving inzake preventie en leefbaarheid op.
 • Je zorgt voor een goede afstemming en communicatie tussen de verschillende betrokken partners op een efficiënte en klantvriendelijke manier.

Profiel

 • Voor deze vacature zijn er geen diplomavereisten. Je beschikt wel over minstens 2 jaar relevante professionele ervaring.
 • Om na te gaan of je in staat bent om te functioneren op niveau van de functie, wordt er een niveau -en capaciteitstest afgenomen. Ben je in het bezit van een masterdiploma, dan wordt je hiervan vrijgesteld.
 • Je hebt een goede kennis inzake de recente ontwikkelingen binnen veiligheids- en welzijnsbeleid, criminaliteitspreventiebeleid en lokaal sociaal beleid alsook de bijhorende wetgeving.
 • Je beschikt over kennis van essentiële informaticatoepassingen
 • Je kan algemene management en HRM-technieken toepassen.
 • Zie verder in de functieomschrijving voor meer informatie omtrent de verwachte competenties.

Aanbod

Bruto maandsalaris op niveau A4a (geïndexeerd) voor een voltijdse contractuele aanstelling

 • met de vereiste 2 jaar ervaring: 3.954,32 euro;
 • met 10 jaar ervaring: 4.480,61 euro.

Voor deze functie kan er tot max. 10 jaar relevante ervaring uit de privésector of als zelfstandige verrekend worden. Je levert zelf de bewijsstukken hiervan. Het bestuur beslist op basis van die stukken over de relevantie.

Anciënniteit uit de openbare sector wordt volledig verrekend.

Zie daarnaast ook nog onze “Onze troeven” op www.brugge.be/vacatures.

Deze vacature loopt nog 7 dagen.
geen diploma
2 jaar ervaring
A
andere
advies
uitvoerend
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur
Voltijds
West-Vlaanderen