Maak een jobalert

Diensthoofd personeel

Gemeente Erpe-Mere

Functieomschrijving

Erpe-Mere biedt ruimte aan 20.000 inwoners en is een bloeiende gemeente waar de burgers en de verenigingen centraal staan. Het gemeentebestuur draagt klantvriendelijkheid hoog in het vaandel, dit binnen een eigentijdse lokale overheid met een correcte en moderne dienstverlening. Daarom is het gemeentebestuur op zoek naar dynamische en gedreven personeelsleden die ons team kunnen versterken.

FUNCTIE

 • ontwikkelen en implementeren van een duurzaam en hedendaags HR beleid

(feedback, onthaal, absenteïsme, …)

 • werving en selectie, loopbaanbegeleiding, bevordering, mutatie, exit, re-integratie, …
 • coördinatie van het personeelsbeheer en -administratie

(verloning, arbeidsongevallen, pensioneringen, tijdkredieten, …)

 • opstellen en actualiseren van de rechtspositieregeling
 • fungeren als vormingsverantwoordelijke
 • informeren van het personeel
 • relaties met vakbonden
 • vertegenwoordigen van gemeente en OCMW in externe werkgroepen en instellingen (o.a. Poolstok, sociaal secretariaat, VDAB, externe bureaus, ...)
 • leiden, sturen en coachen van de medewerkers van de personeelsdienst
 • opvolgen van het statuut van de mandataris

EXTERNE MOBILITEIT

De functie wordt ingevuld via de externe mobiliteit.

Dit betekent dat enkel personeelsleden van de volgende lokale en provinciale overheden die niet hetzelfde werkingsgebied hebben in aanmerking komen:

 1. de gemeenten;
 2. de OCMW's, met uitzondering van het ziekenhuis in eigen beheer, vermeld in artikel 218 van het OCMW-decreet;
 3. de OCMW-verenigingen, met uitzondering van de ziekenhuisverenigingen;
 4. de AGB's;
 5. de provincies;
 6. de APB's.

Bovendien moet het gaan om:

 1. vast aangestelde statutaire personeelsleden in een gelijkwaardige graad;
 2. contractuele personeelsleden in een gelijkwaardige graad die bij de eigen overheid werden aangeworven na een externe bekendmaking van de vacature en een gelijkwaardige selectieprocedure als van toepassing op vacatures in statutaire betrekkingen.

Onder gelijkwaardige graad wordt verstaan:

 1. voor personeelsleden uit de lokale en provinciale overheden: een graad van hetzelfde niveau en van dezelfde rang in de hiërarchie van de graden waaraan dezelfde functionele loopbaan en salarisschalen verbonden zijn en met vergelijkbare voorwaarden en een vergelijkbaar functieprofiel;
 2. voor personeelsleden uit de diensten van de Vlaamse overheid: een graad van hetzelfde niveau en van dezelfde rang waaraan vergelijkbare salarisschalen verbonden zijn en met vergelijkbare voorwaarden en een vergelijkbaar functieprofiel.

Met dezelfde functionele loopbaan en salarisschalen worden gelijkgesteld: de functionele loopbaan en salarisschalen A1a-A1b-A2a en A1a-A2a-A3a.

Profiel

 • een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • medisch geschikt zijn
 • slagen voor de selectieprocedure
 • houder zijn van een masterdiploma of daarmee gelijkgesteld
 • minimaal 4 jaar relevante beroepservaring hebben in een functie als personeelsverantwoordelijke (beleid / hard en soft HR)

Aanbod

 • maaltijdcheques van 8 euro, waarvan je zelf 1,10 euro bijdraagt
 • hospitalisatieverzekering
 • fietsvergoeding aan 0,25 euro per km
 • tussenkomst in trein- en busabonnement voor woon-werkverkeer
 • glijdende werktijdregeling
 • ruime opleidingsmogelijkheden
 • minsten 31 vakantiedagen op jaarbasis (stijgt tot 35 naargelang de leeftijd)
 • mogelijkheid om een fiets te leasen
 • telewerk
 • lokale handelaarsbonnen en ecocheques voor 200 euro/jaar
Deze vacature loopt nog 13 dagen.
master of gelijkwaardig
4 jaar ervaring
A
werk en sociale economie
hr
leidinggevend
statutair (vastbenoemd)
Voltijds
Oost-Vlaanderen