Maak een jobalert

diensthoofd mobiliteit

Provincie Oost-Vlaanderen

Functieomschrijving

De dienst Mobiliteit voert het "trage" mobiliteitsbeleid van de provincie Oost-Vlaanderen uit:

  • fietsbeleid
  • trage wegen
  • woon-werk verkeer
  • evenementenbussen
  • gebiedsgerichte mobiliteit

Deze dienst valt samen met dienst Ruimtelijke Planning en dienst Ruimtelijke Vergunningen onder de directie Ruimte en bestaat uit een 25-tal mensen. Het diensthoofd geeft leiding aan zowel beleidsmedewerkers, technische medewerkers als het secretariaat.

De functiebeschrijving vind je in bijlage.

Profiel

Raadpleeg de voorwaarden om deel te nemen via https://vacatures.oost-vlaanderen.be. Je kunt op volgende manieren deelnemen:

  • via aanwerving (zowel voor personeelsleden als niet-personeelsleden van de provincie Oost-Vlaanderen)
  • via interne mobiliteit of bevordering (enkel voor personeelsleden van de provincie Oost-Vlaanderen)
Deze vacature is afgelopen. Je kan geen sollicitatie meer indienen.
master of gelijkwaardig
Geen ervaring
A
mobiliteit
administratie
leidinggevend
infrastructuur en mobiliteit
statutair (vastbenoemd)
Voltijds
Oost-Vlaanderen
Woodrow Wilsonplein 2
9000 Gent
België
BE