Maak een jobalert

diensthoofd grondgebiedszaken

Stad Scherpenheuvel-Zichem

Functieomschrijving

De dienstengroep grondgebiedszaken omvat de diensten openbare werken, gebouwen, verkeer, uitvoering en ruimtelijke ordening, huisvesting, leefmilieu en groen.
Als diensthoofd grondgebiedszaken voer je onder andere volgende taken uit; 

 • je geeft leiding aan de medewerkers van de dienst
 • je zorgt voor technische ondersteuning en je coördineert de projecten en andere werkzaamheden
 • je bent technisch bekwaam om het bestuur oplossingen voor te stellen inzake wegenis, riolering, patrimonium, HVAC en duurzame ontwikkeling en je volgt deze projecten nauwgezet op
 • je bent de verbindingsfiguur tussen het bestuur/management en studiebureaus, aannemers en nutsmaatschappijen bij het uitwerken en uitvoeren van projecten

Profiel

 • je hebt de Belgische nationaliteit
 • je bent houder van ofwel een masterdiploma, ofwel een diploma van het universitair onderwijs of een diploma van het hoger onderwijs van twee cycli dat gelijkgesteld wordt met universitair onderwijs
 • je legt een recent (max. 3 maanden oud) uittreksel uit het strafregister (model 595 Sv.) voor;
 • je hebt minimaal 4 jaar relevante beroepservaring
 • je voldoet aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken
 • je bent houder van een rijbewijs B
 • je slaagt voor de selectieprocedure

Kandidaten die niet over het vereiste diploma beschikken worden toegelaten tot de selectie indien zij aan een van volgende voorwaarden voldoen:

 • voldoen aan een vereiste inzake relevante beroepservaring en slagen voor een niveau- of capaciteitstest
 • beschikken over een op de functie afgestemd ervaringsbewijs, uitgereikt overeenkomstig de Vlaamse regelgeving over de titels van beroepsbekwaamheid
 • beschikken over een op de functie afgestemd attest van een beroepsopleiding die hij gevolgd heeft bij een door de Vlaamse Regering erkend instelling voor beroepsopleiding

Aanbod

 • een uitdagende functie met verantwoordelijkheid 
 • een geïndexeerd minimum brutojaarsalaris van € 44.891,47
 • maaltijdcheques
 • hospitalisatieverzekering
 • 35 vakantiedagen
 • fietsvergoeding in het kader van woon-werkverkeer
Deze vacature loopt nog 11 dagen.
master of gelijkwaardig
4 jaar ervaring
A
openbare werken
leidinggevend
infrastructuur en mobiliteit
statutair (vastbenoemd)
Voltijds
Vlaams-Brabant