Maak een jobalert

diensthoofd bij de dienst personeel (graad Av)

Stad Genk

Functieomschrijving

Stad en OCMW Genk vormen samen het moderne, dynamische en ambitieuze bestuur van een fascinerende, kleurrijke stad die constant evolueert, nieuwe plannen realiseert en altijd naar de toekomst kijkt. Werken bij ons betekent werken in een grote organisatie met meer dan 1000 collega’s, actief in een brede waaier aan functies. Stap je in ons verhaal, dan ga je voor een boeiende loopbaan met veel mogelijkheden en interessante arbeidsvoorwaarden.

Jouw functie:

Je coördineert de verschillende activiteiten op tactisch niveau van de administratieve cel van de Dienst Personeel voor stad en OCMW Genk, stuurt een team van minstens 5 medewerkers aan en legt verantwoording af aan de directeur Personeel. Je behandelt complexe dossiers waarbij een goede kennis van sector/dienstgebonden wetgeving en een juiste interpretatie ervan zeer belangrijk is. Je werkt actief mee aan het personeelsbeleid en competentiemanagement.

Profiel

Deze vacature is te begeven bij wijze van extraterritoriale externe personeelsmobiliteit:

Je bent bijgevolg aangesteld in een gelijkwaardige graad, hetzij met een contract van onbepaalde duur (na externe bekendmaking en het doorlopen van een gelijkwaardige selectieprocedure) of statutair,  bij een dienst van de Vlaamse Overheid én hebt 6 jaar ervaring in een gelijk(w)aardige functie.

Aanbod

Een brutomaandloon (afhankelijk van relevante ervaring en anciënniteit)  tussen 3.107,98 en 5.469,19 EUR, aangevuld met maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, vakantiegeld, eindejaarstoelage, interessante vakantieregeling en flexibele arbeidstijden.

Deze vacature loopt nog 4 dagen.
geen diploma
6 jaar ervaring
A
werk en sociale economie
hr
leidinggevend
statutair (vastbenoemd)
Voltijds
Limburg