Maak een jobalert

Deskundige Technisch Gebouwbeheer

Provincie Antwerpen

Functieomschrijving

De technisch deskundige gebouwbeheer werkt binnen de dienst Facilities Maintenance van het departement Logistiek.

ALGEMENE TAKEN:

 1. opvolging van onderhoudsprojecten

 • Technisch, administratief en financieel opvolgen en begeleiden van technische onderhoudsprojecten, al dan niet in samenwerking met interne of externe studiebureaus en externe aannemers en dit met bijzondere aandacht voor scope, kwaliteit en budget:
 • Opmaken en/of controleren van opdrachtdocumenten (meetstaat, plannen, bestek).
 • Controle en coördinatie van de uitvoering en de vordering van de werken via werfbezoeken, onder andere opvolging van het oordeelkundig toepassen van materialen.
 • Vaststelling van gebreken bij de uitvoering.
 • Administratieve en technische rapportering naar de verantwoordelijke ingenieur en naar de teamverantwoordelijke.
 • Opvolgen administratie (analyse van offertes, verslagen, vorderingsstaten, afrekeningen, meetstaten, opleveringen, …)
 • Opmaken van voorstudies van de uit te voeren werken.
 • Verzorgen en coördineren van de communicatie met de verschillende betrokkenen van het project.

      2. voor het provinciaal patrimonium en opvolgen van publicaties

 • De bestaande wetgeving en vernieuwingen binnen de wetgeving omtrent technische installaties toepassen in de praktijk
 • Kennis opbouwen omtrent de bestaande installaties en deze bijhouden via de technische inventaris en principeschema’s
 • Verbetervoorstellen omtrent energiebesparing opmerken en verwezenlijken
 • Toepassing van de wetgeving op de overheidsopdrachten en normeringen

 

Profiel

De provincie Antwerpen staat garant voor een klantgerichte en correcte aanpak. In volle samenwerking met elkaar streven we naar een kwaliteitsvol resultaat en zoeken we voortdurend naar verandering met oog op verbetering.

Als deskundige technisch gebouwbeheer beschik je  over onderstaande gedragscompetenties:

 • plannen en organiseren: je plant en organiseert grote taken, opdrachten, oplossingen op korte termijn die onderhevig zijn aan onvoorziene omstandigheden en die eventueel concrete repercussies hebben voor anderen
 • klantgerichtheid: je reageert vriendelijk, adequaat en correct op vragen van klanten
 • mondelinge uitdrukkingsvaardigheid: je zorgt voor een heldere communicatie in twee richtingen
 • schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid: je hanteert een correcte en begrijpelijke taal
 • nauwgezetheid: je levert met oog op detail correct werk af

Als deskundige technisch gebouwbeheer beschik je over volgende kenniscompetenties:

 • kennis van technische installaties (HVAC, elektriciteit, liften, beveiliging,…)
 • kennis en affiniteit met beheer en onderhoud van gebouwen
 • wetgeving en normeringen in verband met specialisatiedomein gebouwbeheer
 • kennis van moderne informaticatoepassingen
 • kennis van wetgeving op overheidsopdrachten is een pluspunt, maar geen verplichting

Aanwervingsvoorwaarden: diploma- en ervaringsvereisten

Voor deze vacature zijn er geen diploma- (en ervaringsvereisten).

In deze functie is echter een bachelor denkniveau gewenst. Kandidaten die niet in het bezit zijn van minimum een geldig bachelor diploma dienen deel te nemen aan een capaciteitsproef.  Deze kandidaten nodigen we uit om een abstracte, verbale en numerieke redeneerproef af te leggen op bachelor niveau. Om te slagen moet een kandidaat een gemiddelde score van 4 halen op de afgelegde testen.

Dit gedeelte zal doorgaan op donderdag 25 juli 2019 in het Provinciehuis, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen.

De kandidaten die in het bezit zijn van minimum een geldig bachelor diploma of geslaagd zijn voor de capaciteitsproef worden toegelaten tot het eerste onderdeel van het selectieprogramma, namelijk de cv- screening. De capaciteitsproef is dus uitsluitend. 

Aanbod

Geïndexeerd loon

Je start in salarisschaal B1: het bruto maandsalaris ligt tussen € 2412,50 en € 3256,18.

Na 4 jaar anciënniteit ga je over naar salarisschaal B2: het bruto maandsalaris ligt tussen € 2802,97 en € 3688,48.

Na 18 jaar anciënniteit ga je over naar salarisschaal B3: het bruto jaarsalaris ligt tussen de € 3716,37 en € 4065,00.

Alle voorafgaande prestaties worden meegeteld voor anciënniteit, indien ze bewezen kunnen worden.

Bekijk onze loonsimulator om een gedetailleerde inschatting te maken van je bruto- en netto maandsalaris.

Extralegale voordelen

 • gratis hospitalisatieverzekering met mogelijkheid gezinsleden aan voordelige voorwaarden aan te sluiten
 • maaltijdcheques van 7 EUR
 • gratis openbaar vervoer voor verplaatsing van en naar het werk.
 • fietsvergoeding

 • 35 dagen jaarlijkse vakantie
 • extra legaal pensioen voor contractuele functies
 • diverse opleidingsmogelijkheden
 • personeelskring met uitgebreide sportieve, sociale en familiale activiteiten
 • glijdende werkuren
Deze vacature loopt tot vandaag.
bachelor of gelijkwaardig
1 tot 2 jaar
B
andere
logistiek en facility
infrastructuur en mobiliteit
andere
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur
Voltijds
Antwerpen
Provinciehuis
Koningin Elisabethlei 22
2018 Antwerpen
België
BE