Maak een jobalert

deskundige techniek gebouwen HVAC B1-B2-B3

Stad Sint-Niklaas

Functieomschrijving

Als deskundige HVAC ben je lid van het team technieken bij de dienst beheer gebouwen. Dit team bestaat uit een 6-tal collega’s met verschillende specialiteiten (HVAC, toegangscontrole, camerabewaking, brandveiligheid, onderhoud, energiebeheer, milieu, …). Wij staan in voor het onderzoeken van technische problemen/noden en de opmaak van bestekken, instructies of raamcontracten voor specifieke technische noden, assistentie bij het beheer van gebouwen en hun technische infrastructuur, alsook adviesverlening aan architecten en ontwerpers.

Jouw takenpakket is gefocust op HVAC-uitrustingen en op onderhoud van installaties. In moderne kantooromgevingen staan deze disciplines garant voor klantentevredenheid, energiezorg en continuïteit. Deze kennis gebruik je ook in niet-kantooromgevingen zoals cultuur- en sportgebouwen etc. Je wordt betrokken in alle fasen van projecten en exploitatie, wat maakt dat je job gevarieerd is en dat je een rijke ervaring opbouwt in diverse facetten van je vakgebied.

Je werkt hierbij nauw samen met de andere specialisten uit de afdeling en met collega’s met bouwkundige en beheersmatige opdrachten. Je komt in contact met zowel technische als niet-technische collega’s en met externe klanten. Je hebt overleg met bouwheren en uitvoerders van opdrachten. Voor dringende interventies buiten de kantooruren is er een wachtdienst op vrijwillige basis.

Wij zoeken dus een gemotiveerde collega die zijn technische kennis wil koppelen aan klantentevredenheid en een goed eindresultaat. Je bent klantgericht, goed op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen in jouw vakgebied en communiceert vlot met anderen.

Profiel

Op woensdag 4 maart 2020 voldoe je aan alle voorwaarden gesteld in het rechtspositiebesluit (inclusief de taalwetgeving):

 • Je bent tot het wettig verblijf in België en tot de Belgische arbeidsmarkt toegelaten of leerplichtig in België (voor contractuele aanstelling)
 • je bent onderdaan van een EU-lidstaat, van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (EER) of van Zwitserland (voor statutaire aanstelling)
 • je bent van onberispelijk gedrag
 • je geniet de burgerlijke en politieke rechten
 • je bent lichamelijk geschikt voor de functie (geneeskundig onderzoek -op moment van aanstelling- door de medische dienst verbonden aan het stadsbestuur).
 • je bent in het bezit van een bachelor diploma of een diploma van het hoger onderwijs van één cyclus of daarmee gelijkgesteld onderwijs of je slaagt voor een capaciteitsproef die onderzoekt of de je in staat bent te functioneren op het niveau waarin de functie is gesitueerd. De test wordt afgenomen door een gekwalificeerde selector;
 • je slaagt voor de selectieproeven

Aanbod

Je wordt aangesteld in contractueel dienstverband.

Je krijgt een contract voor 10 maanden. Na deze 10 maanden is het mogelijk dat je een contract van onbepaalde duur wordt aangeboden (behalve in geval van vervangingscontract).

 • aantrekkelijk salaris, maaltijdcheques, fietsvergoeding, hospitalisatieverzekering en terugbetaling abonnement openbaar vervoer     
 • aangepaste vorming en een functionele loopbaan
 • boeiende job in een aangename werksfeer en in eigen regio
 • interessante verlofregeling
 • Relevante ervaring in een soortgelijke functie in de privésector of als zelfstandige kan voor maximum 12 jaar geldelijke anciënniteit worden meegenomen.
 • minimum maandloon:
  • met 0 jaar anciënniteit: 2.486,38 EUR bruto
  • met 12 jaar anciënniteit: 2.887,51: EUR bruto
  • loonsimulatie is mogelijk via wedden@sint-niklaas.be

Er wordt een wervingsreserve ( voltijdse/deeltijdse statutair/contractueel ) aangelegd met een geldigheidsduur van 3 jaar en met een bindende rangschikking van de geslaagde kandidaten in volgorde van de behaalde punten of scores. Er is geen voorrangsregeling van kracht: de eerst gerangschikte kandidaat wordt aangesteld.

Deze vacature loopt nog 7 dagen.
geen diploma
(hoger) secundair onderwijs
bachelor of gelijkwaardig
Geen ervaring
B
energie
technisch
uitvoerend
andere
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur
Voltijds
Oost-Vlaanderen