Maak een jobalert

Deskundige Omgevingsvergunning

Provincie Limburg

Functieomschrijving

Het Limburgse provinciebestuur wil een onmisbare en impactvolle schakel zijn tussen het lokale en het regionale niveau. Het wil het verschil maken op die domeinen waarvoor het Vlaamse niveau te veraf staat, en het gemeentelijke niveau de schaal mist.
Als impactgedreven organisatie is het provinciebestuur actief op vier domeinen.

 • Metropool Limburg: ijveren voor één vervoerregio, samen met Limburgse steden en gemeenten Europese subsidies binnenhalen, strijd voeren tegen de klimaatverandering.
 • Economische versneller Limburg: infrastructuur en aantrekkelijkheid van Limburg versterken voor het bedrijfsleven.
 • Ruimte Limburg: een ruimtelijke visie voor Limburg om het platteland, de typische stedelijkheid, economische clusters en ruimte voor verbindingen te versterken.
 • Visit Limburg: het ontsluiten van Limburg en zijn toeristische troeven met spraakmakende projecten.

Voor de Directie Omgeving zoekt het provinciebestuur twee deskundigen Omgevingsvergunning.

Over de functie

Als deskundige Omgevingsvergunning sta je in voor de milieutechnische beoordeling en behandeling van de ingediende omgevingsvergunningsdossiers in eerste aanleg (deputatie of college van burgemeester en schepenen) of in graad van beroep (deputatie) zodat de bevoegde overheid met kennis van zaken een beslissing kan nemen over het ingediende dossier.

 • Je past de procedure van de omgevingsvergunning correct toe. Je onderzoekt de volledigheid en ontvankelijkheid nauwgezet, binnen de wettelijk voorgeschreven termijn. Je vraagt waar nodig ondersteuning van een milieutechnisch expert of jurist. Je leest de adviezen na en verwerkt ze correct. Bij aanvragen of beroepen bereid je het dossier voor de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie (POVC) voor. Je woont de commissievergadering bij en neemt de verslaggeving voor jouw rekening. Je legt de dossiers binnen de wettelijke voorgeschreven termijn voor aan de deputatie.
 • Je biedt vanuit je eigen administratieve en technische kennis eerstelijnsondersteuning aan jouw collega’s.
 • Je coördineert je eigen dossiers en kunt op elk moment een stand van zaken geven. Je bereidt noodzakelijk overleg voor met een milieutechnisch expert of jurist.

Profiel

A. Formele deelnemingsvoorwaarde

Je beschikt over een bachelor of gelijkgesteld diploma.

Je kunt ook deelnemen aan de selectie als je binnen de 6 maanden na de uiterlijke inschrijvingsdatum het gevraagde diploma behaalt. Je kunt de functie alleen opnemen als je op het moment van indiensttreding je diploma effectief behaald hebt. 

Als je je diploma buiten de Benelux behaalde, moet je bij aanwerving een attest van de Vlaamse overheid kunnen voorleggen waaruit blijkt dat je diploma gelijkwaardig verklaard is met het vereiste niveau. Je kunt dat aanvragen via naricvlaanderen.be.

B. Competenties

In de functiebeschrijving vind je een gedetailleerd overzicht van het functiedoel, de resultaatsgebieden en de competenties. Troeven voor de functie zijn goede kennis van de milieureglementering en -technieken, kunnen omgaan met stressfactoren en sterk zijn in plannen.

C. Algemene toelatingsvoorwaarden

Op de datum van je aanwerving moet je voldoen aan de volgende voorwaarden.

 • Je hebt een gedrag dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.
 • Je geniet de burgerlijke en politieke rechten.
 • Je bent geslaagd voor de selectieprocedure.

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, nationaliteit of fysieke beperking.

Aanbod

 • Voltijdse contractuele aanstelling met een contract van onbepaalde duur 
 • Brutomaandloon: minimum 2 586,74 euro en maximum 4 313,71euro
 • Flexibele werktijden tussen 7 uur en 19 uur met mogelijkheden tot thuiswerk
 • Fietsvergoeding
 • Interessante verlofregeling (35 dagen en vakantie tussen Kerstmis en Nieuwjaar)
 • Maaltijdcheques (7,50 euro)
 • Gratis hospitalisatieverzekering (voordelig aansluitingstarief voor gezinsleden)
 • Multidisciplinaire werkomgeving
 • Mogelijkheden om jezelf te ontplooien
 • Aantrekkelijke pensioenregeling
 • Bokrijkabonnement
 • ...
Deze vacature loopt nog 5 dagen.
bachelor of gelijkwaardig
Geen ervaring
B
milieu en natuur
andere
infrastructuur en mobiliteit
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur
Voltijds
Limburg