Maak een jobalert

Deskundige ICT

lokaal bestuur Hove

Functieomschrijving

Je staat in voor een adequaat ICT-beleid en -beheer. Je zorgt voor de automatisering van diensten en uitbouw van digitale dienstverlening aan de burgers. Achter de schermen zorg je ervoor dat informaticamateriaal, netwerken en telefonie beheerd en onderhouden worden zodat de organisatie haar taken optimaal kan vervullen.

Je blijft op de hoogte van nieuwe technieken en evoluties en vertaalt deze naar beleidsadviezen en realiseerbare projecten met het oog op verbetering van dienstverlening of interne werking. Je werkt een visie uit op de smart city van de toekomst waarbij informatietechnologie en het internet der dingen gebruikt worden om doelstellingen te realiseren.

Profiel

interesse hebben voor ICT en voldoen aan één van onderstaande voorwaarden:

 • in het bezit zijn van een bachelordiploma of gelijkgesteld

OF:

 • minstens twee jaar relevante beroepservaring heeft in overeenstemming van de functiebeschrijvingvoldoet aan een vereiste inzake relevante beroepservaring en slaagt voor een niveau- of capaciteitstest;

OF:

 • beschikt over een op de functie afgestemd ervaringsbewijs, uitgereikt overeenkomstig de Vlaamse regelgeving over de titels van beroepsbekwaamheid;

OF:

 • beschikt over een op de functie afgestemd attest van een beroepsopleiding die hij gevolgd heeft bij een door de Vlaamse Regering erkende instelling voor beroepsopleiding.

Aanbod

 • flexibel uurrooster met mogelijkheid tot telewerk
 • gratis collectieve hospitalisatieverzekering – uitgebreide formule – aansluiting gezinsleden mogelijk aan voordelige premie
 • aansluiting bij de GSD-V, de sociale dienst van Vlaanderen met tal van voordelen
 • maaltijdcheques 8 euro (werkgeversbijdrage: 6,91 euro)
 • terugbetaling 100% kosten woon-werk verkeer met openbaar vervoer
 • fietsvergoeding woon-werk verkeer: maximum bedrag per kilometer dat op grond van de fiscale wetgeving en de socialezekerheidswetgeving is vrijgesteld
 • 2de pensioen pijler: 3%
 • gunstige vakantieregeling (regeling publieke sector - 35 dagen)
 • Diensten bij een overheid komen in aanmerking voor de opbouw van geldelijke anciënniteit, beroepservaring in de privésector of als zelfstandige die rechtstreeks relevant is voor de uitoefening van de functie kan in aanmerking worden genomen (mits voorleggen van de nodige bewijsstukken).
Deze vacature loopt nog 14 dagen.
bachelor of gelijkwaardig
geen diploma
Geen ervaring
B
ICT
ict
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur
Voltijds
Antwerpen