Maak een jobalert

deskundige evenementen en plechtigheden B1-B2-B3 voltijds contractueel

Stad Sint-Niklaas

Functieomschrijving

Het team evenementen werkt aan een evenementenbeleid op maat van Sint-Niklaas als ambitieuze en innovatieve centrumstad, waarbij het team zowel een organiserende, regisserende als faciliterende rol heeft. De stad Sint-Niklaas organiseert evenementen zoals de Vredefeesten, Stad van de Sint en Sint-Niklaas Wintert en ondersteunt organisatoren die in onze stad fijne evenementen willen opzetten.

Als deskundige evenementen kan je projecten leiden en uitvoeren, met een ingebakken en vanzelfsprekende creativiteit om van de huidige uitdagingen een succesverhaal te maken. Ervaring met logistieke planning en communicatieve/promotionele skills zijn pluspunten. Wil je mee instaan voor ondersteuning van private organisatoren, de productie en promotie van eigen evenementen en de ondersteuning van het evenementenbeleid van de stad? Schrijf je dan snel in. 

Profiel

Op woensdag 23 juni 2021 voldoe je aan alle voorwaarden gesteld in het rechtspositiebesluit (inclusief de taalwetgeving):

- je bent tot het wettig verblijf in België en tot de Belgische arbeidsmarkt toegelaten of leerplichtig in België (voor contractuele aanstelling)- je bent onderdaan van een EU-lidstaat, van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (EER) of van Zwitserland (voor statutaire aanstelling)- je bent van onberispelijk gedrag- je geniet de burgerlijke en politieke rechten- je bent lichamelijk geschikt voor de functie (geneeskundig onderzoek -op moment van aanstelling- door de medische dienst verbonden aan het stadsbestuur)- je bent in het bezit van een bachelor diploma of gelijkwaardig - je slaagt voor de selectieproeven.

Laatstejaarsstudenten krijgen toegang tot deze selectieprocedure als ze met hun kandidatuur een studiebewijs voorleggen en een verklaring dat ze binnen een termijn van maximum vijf maanden zullen deelnemen aan de eindexamens voor het behalen van hun diploma.

Overeenkomstig de bepalingen van de rechtspositieregeling is het selectieprogramma  als volgt

a) een gestructureerd gedragsgericht interview waarin wordt gepeild naar de motivatie en specifieke interesse voor het werkterrein en waarin wordt nagegaan in hoeverre de vaardigheden en/of de ervaring van de kandidaat beantwoorden aan de vooropgestelde competenties en taken;

b) praktische proeven en/of schriftelijke proeven (eventueel aangevuld met gestandaardiseerde en/of geautomatiseerde selectietools).  Deze testen kunnen uit 1 of meerdere onderdelen bestaan.

Aanbod

Je wordt aangesteld in contractueel dienstverband.

Je krijgt een contract voor 10 maanden. Na deze 10 maanden krijg je, na gunstige evaluatie, een contract van onbepaalde duur aangeboden (behalve in geval van vervangingscontract).

 • aantrekkelijk salaris, maaltijdcheques ter waarde van 8 euro (per geleverde 7u.36 prestaties), ecocheques, jaarlijkse cadeaubon, fietsvergoeding, hospitalisatieverzekering en terugbetaling abonnement openbaar vervoer     
 • aangepaste vorming en een functionele loopbaan
 • boeiende job in een aangename werksfeer en in eigen regio
 • interessante verlofregeling
 • relevante ervaring in een soortgelijke functie in de privésector of als zelfstandige kan voor  maximum 12 jaar geldelijke anciënniteit kan worden meegenomen
 • minimum maandloon:

  • met 0 jaar anciënniteit: 2.536,05 EUR bruto
  • met 12 jaar anciënniteit: 2.945,19 EUR bruto
  • loonsimulatie is mogelijk via wedden@sint-niklaas.be

Er wordt een wervingsreserve (voltijds/deeltijds statutair/contractueel) aangelegd met een geldigheidsduur van 3 jaar en met een bindende rangschikking van de geslaagde kandidaten in volgorde van de behaalde punten of scores. Er is geen voorrangsregeling van kracht: de eerst gerangschikte kandidaat wordt aangesteld.

Deze vacature loopt nog 8 dagen.
bachelor of gelijkwaardig
Geen ervaring
B
socio-cultureel
administratie
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur
Voltijds
Oost-Vlaanderen
Grote Markt 1
9100 Sint-Niklaas
België
BE